Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tranzīta attīstības tendences Latvijā”
Title in English “Development Tendencies of Transit in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Anotācija Diplomdarba tēma Tranzīta attīstības tendences Latvijā. Latvija tās ģeogrāfiskās atrašanās dēļ vienmēr tikusi uzskatīta par tranzīta valsti un ieņēmumi, kas saistīti ar tranzīta pārvadājumiem ieņem pietiekoši lielu valsts budžeta daļu. Tranzīta pakalpojumu struktūra ietver autopārvadātājus, ostu, dzelzceļu, muitas noliktavu un brokeru, kā arī kuģu aģentu u.c. pakalpojumus. Tieši šai sfērai ir potenciāls, lai kļūtu par vienu no valsts ekonomiskā izrāviena stūrakmeņiem. Diplomdarba mērķis - noteikt Latvijas tranzīta attīstības tendences un priekšrocības, kā arī bremzējošos faktorus. Pamatojoties uz veikto analīzi, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus . Diplomdarba pētījuma uzdevumi: skaidrot tranzīta būtību un mērķi, definēt transporta jēdzienu un apskatīt tā veidus un katra atsevišķā veida priekšrocības, izpētīt Latvijas pašreizējo situāciju tranzītā, noteikt tranzīta pakalpojumu lomu valsts makrolīmenī, definēt muitas procedūrasTranzīts jēdzienu, apskatīt muitas procedūras Tranzītsgalvenos piemērošanas noteikumus, veikt tranzītpārvadājuma veidu salīdzinošo analīzi, noteikt tranzīta attīstības bremzējošus faktorus, izstrādāt secinājumus par tranzīta stāvokli Latvijas Republikā un izstrādāt priekšlikumus par to kā veicināt tranzīta plūsmu attīstību Latvijas Republikā . Diplomdarba pirmajā daļā tiek apskatīta transporta būtība Latvijā, kā arī tā veidi un katra atsevišķā veida īpatnības. Otrajā daļā tiek raksturota muitas procedūra Tranzīts, starptautiskās muitas konvencijas par autokravu pārvadājumiem lietojot TIR karneti (T.I.R. konvencijas) piemērošana un tranzītpakalpojumu loma Latvijas ekonomikā. Diplomdarba trešajā daļa tiek veikta tranzītpārvadājuma veidu salīdzinošā analīze. Ceturtajā daļā noteikti tranzīta attīstības virzieni, t.sk. attīstības perspektīvas, sekmējošie un bremzējošie faktori. Ņemot vērā, ka tranzīts un tranzītpārvadājumi ir daudzpusīgi pētījumu objekti, lai ievērotu darba apjomu, lielāka uzmanība ir pievērsta pašreizējai situācijai Latvijas Republikā un tās galvenajiem tranzīta koridora sastāvdaļām: dzelzceļam un Latvijas ostām. Diplomdarba sastāvs : 4 daļas,10 nodaļas,6 sadaļas, 67 lappuses, 11 tabulas, 20 attēli. Darba izstrādei tika izmantoti 25 literatūras avoti.
Keywords Tranzits ,TIR tranzita sistēma, tranzīta koridors
Keywords in English Transit, TIR transit system ,transit corridor
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 15:37:51