Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas dienesta un Valsts Robežsardzes sadarbības analīze”
Title in English “Analysis of Cooperation of Customs Service and State Border Guard”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Muitas dienesta un Valsts robežsardzes sadarbības analīze”. Diplomdarba izstrādes gaitā tika pētīta un analizēta Muitas un Valsts robežsardzes darbība, noskaidrota tās nozīme valsts robežas drošības jautājumos, kas saistīti ar nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, kontrabandas preču pārvietošanu pāri robežai, kā arī viltotu ceļošanas/transportēšanas dokumentu izmantošanas novēršanu. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt Muitas un Valsts robežsardzes tiesiskās un praktiskās sadarbības pamatus, sadarbības praktisko organizāciju, parādīt Muitas un Robežsardzes praktiskās sadarbības problēmas un pilnveidošanas iespējas. Darbā ir apskatīti, izvērtēti un izanalizēti Muitas un Valsts robežsardzes darbību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī efektīva sadarbības procesa nodrošināšanai nepieciešamie nosacījumi, esošie apgrūtinājumi/šķēršļi. Darbā vienlaicīgi ir vērtēta arī Muitas un Valsts robežsardzes iespējamie praktiskas sadarbības attīstības virzieni. Diplomdarbā ir izvērtēta informācija, kas iegūta no dažāda veida avotiem, ir sniegti atsevišķu darba izstrādes gaitā konstatēto problemātisko jautājumu un nepilnību novēršanas iespējamie risinājumi. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīts un analizēts Muitas un Valsts robežsardzes sadarbības tiesiskais pamats. Diplomdarba otrajā nodaļā ir analizēta Muitas un Valsts robežsardzes sadarbības praktiskā realizācija. Trešajā nodaļā ir pētīti un analizēti Muitas dienesta un Valsts robežsardzes iespējamie praktiskās sadarbības realizācijas attīstības virzieni, realizējot materiāltehnisko resursu un speciāli apmācīta personāla piesaisti. Pilnvērtīgāka priekšstata gūšanai par Diplomdarbā izskatīto tēmu, diplomdarbam ir pievienoti pielikumi. Diplomdarbs sastāvs: 3 nodaļas, 63 lappuses, 2 attēli, 2 tabulas, 57 informācijas avoti.
Keywords „Muitas dienesta un Valsts Robežsardzes sadarbības analīze”
Keywords in English “Analysis of Cooperation of Customs Service and State Border Guard”
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 15:21:13