Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Grāmatvedības darba organizēšana un finanšu pārskats Valsts zemes dienestā
Title in English Accounting management and Financial Reporting in State Land Service
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Diplomdarbs Grāmatvedības darba organizēšana un finanšu pārskats Valsts zemes dienestā, zinātniskais vadītājs RTU Muitas un nodokļu katedras lektore Mg. Oec. H. Krogzeme. Diplomdarba apjoms ir 61. lappuses, tas satur 12 attēlus, 2. pieliku-mus, 22. literatūras avotus. Darba mērķis ir izpētīt Valsts zemes dienesta grāmatvedības organizēšanas un uzskaites kārtību, norādīt budžeta iestādes grāmatvedības specifikas atšķirību ar uzņēmuma grāmatvedības specifiku. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Aprakstīt Valsts zemes dienesta iekšējos normatīvos aktus, kuru pa-matā darbojas grāmatvedība Valsts zemes dienestā. 2. Raksturot likumdošanas aktus, ar kuriem ir noteikti grāmatvedības kārtošana Latvijā. 3. Analizēt Valsts zemes dienesta finanšu pārskatu. 4. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus par grāmatvedības organizēšanu Valsts zemes dienestā, tās uzlabošanu. Pētījuma objekts ir Valsts zemes dienests, kas ir budžeta iestāde. Pētījuma priekšmets ir Valsts zemes dienesta grāmatvedības organizēšana. Diplomdarba praktiskā nozīme ir teorētisks un praktisks izklāsts par budžeta iestādes grāmatvedības atšķirību starp uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām: Pirmajai nodaļai ir divas apakšnodaļas. Pirmajā apakšnodaļā ir apskatīta Valsts zemes dienesta vēsture, tā izveidošanās. Otrajā apakšnodaļā ir aprakstīts Valsts zemes dienesta darbošanās mērķis un dienesta vispārīgs raksturojums. Otrajā nodaļā ir četras apakšnodaļas. Pirmajā apakšnodaļā ir aprakstīti teorijā grāmatvedības uzdevumi un pamatnostādnes, otrajā apakšnodaļā ir aprakstīts Valsts zemes dienesta grāmatvedības organizēšanas plāns, trešajā apakšnodaļā ir aprakstīts grāmatvedības cikls, reģistri un datorprogramma Valsts zemes dienestā. Ceturtajā apakšnodaļā ir aprakstīti inventarizācijas nosacījumi. Trešajā nodaļā ir divas apakšnodaļas. Pirmajā apakšnodaļā tiek aprakstīts par līdzekļu klasifikāciju un to raksturojumu. Otrajā apakšnodaļā tiek analizēts Valsts zemes dienesta izdevumu finanšu pārskats.
Keywords Grāmatvedība
Keywords in English accounting
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.05.2013 14:42:46