Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Stratēģiskās nozīmes un dubulta pielietojuma preču kontroles analīze Latvijas Republikā”
Title in English “Analysis of Control of Strategic and Dual Use Goods in the Republic of Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Valtere, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, profesors, Dr.oec.
Abstract Stratēģiskās nozīmes preču nekontrolēta izplatība rada nopietnus terorisma un militārus draudus. Lai novērstu iespējamo masu iznīcināšanas ieroču un to piegādes līdzekļu izplatību, ir svarīga efektīva stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un arī tranzīta kontrole. Stratēģiskas nozīmes preču identifikācija ir viens no grūtākajiem un sarežģītākajiem uzdevumiem kontroles organizēšanas procesā. Ir daudz dažādu iekārtu, kas pieder pie stratēģiskas nozīmes precēm, kā arī ir iekārtas, kas nav apzīmētas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos un ir saistītas ar masu iznicināšanas ieročiem. Diplomdarba pētījuma objekts ir mobilā betona rūpnīca. Tiek pētīta iespējamība izmantot mobilās betona rūpnīcas citos nolūkos. Darba autore analizē mobilās betona rūpnīcas transportēšanu no Dienvidamerikas līdz Irānai. Darbs izstrādāts, balstoties uz Eiropas Komisijas regulām, likumdošanas aktiem, statistisko datu krājumiem, zinātnisko un mācību literatūru. Pētījuma rezultātā galvenais iegūtais secinājums ir - mobilās betona rūpnīcas un tās daļas nav minētas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, bet šī prece var radīt draudus, ja būs izmantota ne civilos mērķos, bet militāros. Darba saturs izklāstīts trijās nodaļās ar apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā tika apkopota teorētiska informācija par stratēģiskas nozīmes preču kontroli. Ir aprakstīta un izvērtēta stratēģisko preču kontroles juridiskā bāze: Starptautiskie eksporta kontroles režīmi, svarīgākie līgumi, konvencijas un iniciatīvas masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas un atbruņošanās jomā, Latvijas normatīvie akti stratēģisko preču un to eksporta kontroles joma un starptautiskie līgumi, vienošanās un iniciatīvas konvencionālā bruņojuma kontroles jomā. Otrajā nodaļā tiek apskatīta stratēģiskas nozīmes preču identifikācija. Trešajā nodaļā tiek pētīta iespējamība izmantot mobilās betona rūpnīcas citos nolūkos un tiek analizēta tās transportēšana no Dienvidamerikas līdz Irānai. Diplomdarba apjoms ir 60 lappuses un darbā ir izmantoti 9 attēli.
Keywords Stratēģiskās nozīmes preču kontroles analīze Latvijas Republikā
Keywords in English Analysis of Control of Strategic Goods in the Republic of Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 13:29:11