Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas noliktavas „Trans Trade Logistics” darbības analīze”
Title in English “Analysis of Performance in Customs Warehouse “Trans Trade Logistics””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Starptautiskie pakalpojumi jau sen ieņem nozīmīgu lomu Latvijas ekonomikas, transporta un loģistikas nozarē. Ģeopolitiskā situācija jau sen tai ir nodrošinājusi tranzītvalsts statusu, līdz ar to attīstījās arī muitas noliktavas. Muitas noliktavas ir ļoti svarīga un neatņemama daļa starptautiskajā tirdzniecībā un ir svarīgi aplūkot to darbību, klasifikāciju un nepieciešamās atļaujas muitas noliktavas darbībai. Muitas noliktavas ieņem nozīmīgo vietu starptautiskajā tirdzniecībā un starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. Mūsdienās muitas noliktavu pakalpojumu sfēra ir attīstības posmā Latvijā un katrai noliktavai ir iespēja ieņemt savu vietu pakalpojumu tirgū.Galvenais muitas noliktavu uzdevums ir kārtot muitas formalitātes ar importētajām, eksportētajām vai tranzīta kravām un veikt preču uzglabāšanu. Papildus muitas noliktavas var piedāvāt klientiem arī citus pakalpojumus: izkraušanas un iekraušanas darbus, preču fasēšanu, šķirošanu un saiņošanu atbilstoši klientu pieprasījumiem, kā arī citas procedūras ar uzglabājamām kravām.Starp muitas noliktavām pastāv liela konkurence un jo plašāks muitas noliktavas pakalpojumu piedāvātais spektrs, jo izdevīgāk klientam sadarboties ar šo noliktavu. Diplomdarba pētījuma objekts ir muitas noliktavas. Lai izpētītu muitas noliktavu darbību, autors par diplomdarba pētījuma priekšmetu izvēlējās SIA „Trans TradesLogistics” muitas noliktavu, kurai ir piešķirta A tipa muitas noliktavas statuss un kura piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus saviem klientiem un cenšas izdarīt to ātri un kvalitatīvi. Darba pirmajā nodaļā sniegta muitas noliktavas darbības analīze: izpētīts muitas noliktavu iedalījums pa veidiem un tipiem, izanalizēti muitas noliktavas darbības galvenie nosacījumi un darbības atļauja. Darba otrajā nodaļā izpētīta uzņēmuma SIA „Trans TradesLogistics” darbība un veikta finanšu analīze. Darba trešajā nodaļā tiek veikta SIA ”Trans TradesLogistics” muitas noliktavas darbības analīze. Veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi muitas noliktavas darbības uzlabošanai. Diplomdarba apjoms ir 67 lappuses, darbā izmantoti 27 attēli, 8 tabulas, 21 formula un 2 pielikumiem.
Keywords Muitas noliktavas "Trans Trades Logistics" darbības analīze
Keywords in English Analysis of Performance in Customs Warehouse "Trans Trades Logistics"
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 13:20:08