Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kontrafakto medikamentu kontroles mehānisms Latvijā”
Title in English “Control of Arrangement on Contrafact Medicaments in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Lagons, VID MP MP Muitas atļauju kontroles daļas Intelektuālā īpašuma aizsardzības nodaļas vadītāj
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba autors: Tatjana Makarova Diplomdarba tēma ir ,, Kontrafakto medikamentu kontroles mehānisms Latvijā”. Pēc Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai jautājums par muitas iestāžu darbu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā ir kļuvis īpaši aktuāls. Viltoti medikamenti ir ļoti nopietna problēma, jo tā un rada būtisku risku iedzīvotāju veselībai un drošībai. Valsts iekšienē ir ļoti plašs to institūciju loks, kas ir saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, bet uz robežas tās ir muitas iestādes, kuru uzdevums ir neļaut kontrafakto un pirātisko preču nonākšanu iekšējā tirgū, kā arī nodrošināt sabiedrības aizsardzību. Diplomdarba pētījuma objekts ir viltotu medikamentu plūsma, pētījuma priekšmets ir muitas iestāžu rīcība un veiktie pasākumi cīņā ar viltotiem medikamentiem. Darba mērķis ir noteikt, kādas muitas ietāžu darbības tiek piemērotas, lai ierobežotu viltotu medikamentu apriti, un sniegt priekšlikumus, lai muitas realizētie pasākumi kļūtu efektīvāki. Darba ietvaros ir izpildīti šādi uzdevumi: noskaidrots, kas ir intelektuālais īpašums; apskatītas intelektuālā īpašuma aizsardzības un farmācijas jomas uzraudzībā un kontrolē iesaistītās valsts iestādes; izpētīti farmācijas un intelektuālā īpašuma aizsardzības jomu regulējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvas akti; apskatīti intelektuālā īpašuma veidi un viltotu medikmentu klasifikācija; apskatīta kārtība, kādā muitas iestādes īsteno intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus; analizētās problēmas, kas apgrūtina viltotu medikamentu aprites ierobežošanu un sniegti priekšlikumi problēmu risinājumiem. Darbs sastāv no ievada, četrām sadaļām, autores priekšlikumiem un secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta, tā kopējais apjoms ir 71 lapaspuse. Darbā iekļauti 19 attēli un 5 tabulas, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Diplomdarba izstrādei izmantoti 37 informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Diplomdarbam ir praktiska vērtība, jo piedāvātie priekšlikumi var paaugstināt muitas darbību efektivitāti viltotu medikamentu apkarošanā
Keywords intelektuālā īpašuma aizsardzība, muita, medikamenti, viltojumi, muitas kontrole, kontrafakts
Keywords in English intellectual property rights, custom, medicines, fake, customs control, counterfeiting
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 12:28:06