Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles punkta „Terehova” darbības analīze”
Title in English “Analysis of Performance in Customs Control Point “Terehova””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Darba autors: Iveta Meikšāne. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Ruta Račinska. Diplomdarba tēma: Muitas kontroles punkta Terehova darbības analīze. Diplomdarba mērķis MKP Terehova darbības izvērtējums un tā nepieciešamība atbilstošajā teritorijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt MKP Terehova vispārējo raksturojumu; veikt MKP Terehova darba vietu izpēti; analizēt transporta plūsmu; analizēt muitas procedūru darbību un pielietojumu; uz analīzes pamata veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus MKP Terehova darbības uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir MKP Terehova. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir MKP Terehova darbība. Lai realizētu darbā izvirzīto mērķi un uzdevumus tika izmantotas sekojošas metodes: literatūras, dokumentu atlase un analīze; aprakstošā; statistiskās analīzes metodes statistiskā salīdzināšana un grupēšana; sistemātiskā analīze. Diplomdarba pētījuma periods ir no 2010.gada sākuma līdz 2012.gada beigām. Lai analizētais materiāls būtu uzskatāmāks, darbā ievietoti grafiskie attēli. Darba struktūra: darbs sastāv no četrām daļām, divpadsmit nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā dots vispārējs MKP Terehova raksturojums. Otrajā daļā dots darba vietu apraksts. Trešajā un ceturtajā daļā autors analizē transporta plūsmu un izmantotas muitas procedūras. Nobeigumā apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Ir ievietoti 19 attēli. Darba apjoms - 67 lapas.
Keywords Muitas kontroles punkta „Terehova” darbības analīze
Keywords in English Analysis of Performance in Customs Control Point “Terehova”
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 08:59:21