Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „SMGS nolīguma ietekme uz muitas lietām Eiropas Savienības apstākļos”
Title in English “SMGS Agreement Impact on Customs Matters in the European Unions Conditions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir SMGS nolīguma ietekme uz muitas lietām Eiropas Savienības apstākļos. Saskaņā ar transporta attīstības tendencēm Eiropā, dzelzceļa transports uzskatāms par vienu no nākotnes perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan no drošības, gan ekoloģiskā viedokļa. Latvijas teritorijā ir spēkā divas starptautiskās dzelzceļa pārvadājumus regulējošās sistēmas Starptautiskā konvencija par preču pārvadāšanu pa dzelzceļu (CIM) un Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS). Pašlaik pastāv arī apvienotā CIM/SMGS pavadzīme noteiktajiem dzelzceļa transporta koridoriem. Neskatoties uz to, ka Latvija ir Eiropas Savienībā, Latvijas teritorijā praktiski tiek izmantota tikai SMGS sistēma. Diplomdarba mērķis ir izpētīt kā un cik lielā mērā SMGS nolīgums ietekmē muitas lietas Latvijas Republikas teritorijā Eiropas Savienības apstākļos un vai tā ietekme mainīsies projekta Rail Baltica īstenošanas gadījumā. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi un galvenie no tiem ir: salīdzināt dzelzceļa transportu ar citiem transporta veidiem, analizēt dzelzceļa kravu pārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izpētīt CIM un SMGS tiesību sistēmas, analizēt muitas kontroles īpatnības kravas pārvadājumiem pa dzelzceļu, analizēt SMGS nolīguma ietekmi uz muitas formalitātēm, ievedot vai izvedot kravu no Latvijas Republikas teritorijas, un izteikt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma objekts ir SMGS nolīgums. Pētījuma priekšmets ir SMGS nolīguma ietekme uz muitas lietām. Pētījumā tika pielietotas šādas metodes: dažādu literatūras avotu un normatīvo aktu pētniecība, informācijas apkopošana, analīze. Diplomdarbs ietver ievadu, divas nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfijas sarakstu un pielikumus Darba pirmajā nodaļā tiek analizēti muitas un muitas lietu jēdzieni, tiek aprakstīta dzelzceļa transporta attīstība un pašreizējā situācija dzelzceļa transporta jomā, tiek analizēta dzelzceļa pārvadājumus regulējošā tiesību bāze un 2 tiesību sistēmas CIM un SMGS, vienotā CIM/SMGS pavadzīme. Darba otrajā nodaļā ir aprakstīta muitas kontrole kravas pārvadājumos pa dzelzceļu un ir apskatīti kravas ievešanas Latvijas teritorijā un kravas izvešanas no Latvijas teritorijas procesi ar SMGS nolīguma ietekmi uz tiem, kā arī ir aprakstīta muitas rīcība dzelzceļa vagonu atkabināšanas gadījumos. Diplomdarba apjoms ir 65 lapas. Tajā ir 3 tabulas, 15 attēli un 13 pielikumi. Diplomdarba izstrādē izmantoti 28 literatūras avoti.
Keywords Muita SMGS
Keywords in English SMGS custom
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 20:47:52