Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kopsavilkuma deklarācijas datu izmantošanas analīze”
Title in English “Analysis of Summary Declaration Data Application”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarbā aplūkota kopsavilkuma deklarācijas datu izmantošana, kā arī muitas loma riska faktoru apkarošanā. Pastāv daudz riska faktoru, kas apdraud Eiropas Savienības (turpmāk ES) muitas teritorijas drošību un drošumu. Tēma ir aktuāla, jo pasaulē pastāv lieli risks, kas apdraud cilvēku drošību. Ar kopsavilkuma deklarāciju obligātu iesniegšanu, tiek risināti iespējamie drauda riski, kas visbiežāk saistīti ar kontrabandas precēm, narkotikām, dubultā pielietojuma precēm, kā arī prekursi. Darba mērķis ir izpētīt muitas iestādes MKP0816 un MKP0731 informācijas un riska faktora datu izmantošanas pielietojumu riska faktoru apkarošanā. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: - izpētīti Eiropas Savienības muitas darbību regulējošie likumdošanas akti, - izpētīta muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā, muitas funkcijas un darbība, - izpētīti pastāvošie riska faktori, kas apdraud Eiropas Savienības Kopienas drošību un drošumu, muitas loma risku apkarošanā. - sniegti ieteikumi kā uzlabot muitas dienestu MKP0816 un MKP0731 darbību riska apkarošanā, - izdarīti secinājumi, kas radušies darba izstrādnes procesā, - izvirzīti priekšlikumi situācijas uzlabošanai un turpmākai darbībai. Darbs sastāv no 4 daļām: 1. Muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā, 2. Muitas darbības metodes, 3. Kopsavilkuma deklarācija un deklarēšanas kārtība, 4. Kopsavilkuma deklarācijas datu izmantošana. Pirmajā daļā tiek sniegta informācija par starptautisko tirdzniecību un muitas lomu tajā, teorētiskā bāze un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas dati. Darba otrajā daļā tiek sniegat informācija par riskiem, riska pārvaldību un riska kritēriji, drošības kritēriju analīze. Trešajā daļā tiek sniegta kopsavilkuma deklarācijas (ievešanas un izvešanas) jēdziena skaidrojums, selektivitātes ceļu skaidrojums. Darba ceturtajā daļā tiek sniegta MKP0816 un MKP0731 neliela statistika par ienākošajām kravām un kopsavilkuma deklarācijām, kā arī sniegta Valsts ieņēmumu dienesta ārējo muitas risku apkarošanas pasākumu plāns 2013.gadam. Visas daļas pēc apjoma un pētījuma dziļuma nav līdzvērtīgas. Diplomdarbā ir 61 lappuse, ietverot 12 attēlus, tika izmantoti 16 literatūras avoti un 20 interneta vietnes.
Keywords Kopsavilkuma deklarācijas datu izmantošana
Keywords in English Analysis of Summary Declaration Data Application
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 14:52:19