Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas uzraudzības analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā”
Title in English “Personal Income Tax Monitoring Analysis at SRS Tax Department in Riga Vidzeme Suburb Service Centre”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
Reviewer A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Abstract Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no lielākajiem un svarīgākajiem tiešo nodokļu grupas nodokļiem, kā arī tas ieņem trešo vietu starp nodokļu, kas nodrošina vislielākos ienākumus Latvijas Republikas valsts kopbudžetā. Diplomdarba pētījuma objekts – iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas uzraudzība. Diplomdarba pētījuma priekšmets – Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļa pērvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra darbības iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksai. Diplomdarba mērķis ir izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā nomaksas uzraudzību Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā. Lai īstenotu mērķi ir izvirzīti šādi uzdevumi: apskatīt nodokļu sistēmu Latvijas Republikā, noteikt Valsts ieņēmuma dienesta galvenos uzdevumus, izpētīt iedzīvotaja ienākuma nodoļa maksātājus, likmes un nodokļu objektus, apskatīt ar iedzīvotaja ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, apskatīt ar iedzīvotaja ienākuma nodokli neapliekamos ienākumus, apskatīt iedzīvotaja ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus, izanalizēt Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļa pērvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra veicamos pasākumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksai, salīdzināt reāli nodokļa maksātāju samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli un nodokļa maksātāju iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparādu, īsumā apskatīties ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saistītās deklarācijas un pārskatus, uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus par Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļa pārvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra iedzīvotāju ienākuma nodokli nomaksas uzraudzību. Autore ar savu darbu vēlas apskatīt, kā tiek nomaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā, kā arī kādas darbības veic, lai nodokļu maksātāji iesniegtu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saistītās deklarācijas un līdz ar to arī nomaksātu šo nodokli. Diplomdarbs sastāv no trijām pamatdaļām. Pirmā daļā tiek īsi raksturota nodokļu sistēma Latvijā. Otrajā daļā tiek analizēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir reglamentēts Latvijas likumdošanā, to maksātāji, apliekamie un neapliekamie ienākumi, atvieglojumi un likmes. Trešajā daļā tiek aplūkotas Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra darbības, lai nodokļu maksātāji vispār iesniegtu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saistītās deklarācijas un pārskatus un samaksātu nodokli. Tiek arī apskatīts nodokļu maksātāju skaitu, kas iesniedz šīs deklarācijas likumā noteiktā termiņa un kas neiesniedz. Tiek aplūkots vispār iemaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds par laika periodu no 2009. līdz 2011.gadam. Darba nobeigumā noformulēti secinājumi un priekšlikumi pilnvērtīgai iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksai. Diplomdarbs sastāv no trijām daļām, 65 lappusēm, 12 attēliem, 7 tabulām, 5 pielikumiem un 17 literatūras avotiem.
Keywords Diplomdarba mērķis ir izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā nomaksas uzraudzību Valsts ieņēmuma
Keywords in English In this study the author wants to research how the personal income tax is paid at customer service c
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 13:22:17