Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma peļņu un uzņēmumu ienākuma nodokli ietekmējošo faktoru analīze”
Title in English “Factor Impact Analysis of the Enterprise Profit and Corporate Income Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer V.Gromule, Dr.Sc.Ing., Akciju Sabiedrības "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja
Abstract Diplomdarba tēma ir „Uzņēmuma peļņu un uzņēmuma ienākuma nodokļa ietekmējošo faktoru analīze”. Diplomdarba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Ilona Vārna. Diplomdarba mērķis – izpētīt un dot priekšstatu par faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma peļņu un uzņēmuma ienākuma nodokli, kā arī veikt uzņēmuma A/S „OlainFarm” peļņas analīzi. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, noteikt peļņas ietekmējošus un veidojošus faktorus, to veidus. 2. Noteikt, pelņas paaugstināšanas iespējas, ņemot vēra faktoru ietekmi; 3. Izskatīt dažāda veida peļņas analīzes metodes. 4. Iepazīties ar uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu Latvijā, to reglamentējošo likumdošanu. 5. Veikt uzņēmuma peļņas vai zaudējumu analīzi izmantojot dažādas metodes un analīzes paņēmienus. 6. Uz konkrētā uzņēmuma piemēra izpētīt, kuri faktori visvairāk ietekmē uz tā peļņas paaugstinājumu vai samazināšanos. 7. Izpētīt, kādi faktori ietekmē apliekama ienākuma summu. 8. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Pētījuma objekts – uzņēmuma peļņas vai zaudējuma pārskats un bilance. Pētījuma priekšmets – faktoru ietekme uz peļņas izmaiņām un uzņēmuma ienākuma nodokļa summu. Darba praktiskā nozīme ir izveidot priekšstatu par ietekmējošo faktoru nozīmi pelņas un nodokļu summas izveide. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām. Pirmā nodaļā ir peļņu ietekmējošie faktori un to analīze, kurā ir apkopota teorija par ietekmējošo faktoru būtību, to analīzi un pelņas paaugstināšanas iespējam. Otrā nodaļā tiek sniegta informācija par uzņēmuma ienākuma nodokli un to noteicošiem faktoriem.Tiek izpētīta nodokļa normatīvā bāze un iekasēšanas princips, kā arī apliekama ienākuma koriģēšana. Trešājā nodaļā ir Akciju sabiedrības „OlainFarm” finansiālas darbības rezultātu analīze, kura sevī ietver gan pētāmā uzņēmuma aprakstu, gan peļņas analīzi. Šajā daļā uz A/S „OlainFarm” piemēra tiks izskatīti peļņu un nodokli ietekmējošie faktori. Diplomdarba apjoms ir 69 lpp.. Darbā ir 3 nodaļas, 14 tabulas, 5 attēli, 9 formulas, 31 izmantoto literatūras avotu un 4 pielikumi.
Keywords peļņa, UIN, faktori
Keywords in English profit,corporate income tax
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.05.2013 00:57:48