Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa ieņēmumu analīze tabakai un tabakas izstrādājumiem”
Title in English ”Analysis of Tobacco Excise Tax Revenues”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Siņicka V. Akcīzes nodokļa ieņēmumu analīze tabakai un tabakas izstrādājumiem. Diplomdarbs. Rīga: RTU Muitas un nodokļu katedra 2013. Pēdējos gados sabiedrība var vērot to, cik dinamiski pieaug akcīzes nodokļa likmes tabakai un tabakas izstrādājumiem. Tā iemesls - akcīzes nodokļa paaugstinājums palīdz palielināt valsts budžetu ar ieņēmumiem, tomēr palielinoties likmēm, Latvijā turpina plaukt tabakas izstrādājumu nelegālais tirgus. Ja tabakas izstrādājumu nelegālajam tirgum ir diezgan liels īpatsvars, tas nozīmē, ka nelegālais tirgus atņem no legālā tirgus akcīzes nodokļa ieņēmumu daļu, bet likmēm joprojām ir tendence paaugstināties. Valdībai ir jārisina šī pretrunīgā situācija, pretējā gadījumā nelegālajam tirgum ir tendence pēc iespējas vairāk aizstāt legālo tabakas izstrādājumu tirgu. Diplomdarbu veido 6 nodaļas, 63 lappuses, 13 tabulas, 12 attēli, 26 izmantoti informācijas avoti. Diplomdarba pētījuma objekts ir akcīzes nodokļa ieņēmumi par tabaku un tabakas izstrādājumiem no 2007.gada līdz 2011.gadam. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir akcīzes nodokļa ieņēmumu statistikas datu analīze no 2007.gada līdz 2011.gadam, kā arī akcīzes nodokļa likmju dati tabakai un tabakas izstradājumiem no 2006.gada līdz 2011.gadam, kas ietekmē akcīzes nodokļa ieņēmumu palielinājuma vai samazinājuma tendenci. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt, kā mainījās akcīzes nodokļa ieņēmumi par tabaku un tabakas izstrādājumiem, mainoties akcīzes nodokļa likmēm. Noteiktā mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Raksturot akcīzes nodokļa mērķus, apliekamos objektus un nodokļa maksātājus; 2. Izpētīt akcīzes nodokļa likmes tabakas precēm, noskaidrot atbrīvojumus no akcīzes nodokļa, raksturot maksāšanas un marķēšanas kārtību; 3. Raksturot tabakas preču realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežojumus; 4. Izanalizēt akcīzes nodokļa ieņēmumus tabakas precēm un paskaidrot ieņēmumu un likmju sakarību. Darbā raksturoti teorētiskie jautājumi (apliekamie objekti, maksātāji, likmes, maksāšanas kārtība, atbrīvojumi no akcīzes nodokļa, tabakas preču reklāmas, lietošanas un realizācijas ierobežojumi), kā arī izanalizēti Akcīzes preču pārvaldes statistikas dati par akcīzes nodokļa ieņēmumiem un likmēm.
Keywords Akcīzes nodokļa ieņēmumu analīze tabakai un tabakas izstrādājumiem
Keywords in English Analysis of Tobacco Excise Tax Revenues
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 08.05.2013 16:53:06