Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma „A” finansiālās stabilitātes analīze”
Title in English “Analysis of the Financial Stability at the Company “A””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer V.Gromule, Dr.Sc.Ing., AS "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja
Abstract Diplomdarbs Uzņēmuma A finansiālās stabilitātes analīze palīdz noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli, pastāvošās problēmas uzņēmuma darbībā un tā izaugsmes iespējas. Darba mērķis ir noteikt uzņēmuma A finansiālās stabilitātes attīstības tendences, novērtēt tā saimnicisko darbību, atklāt uzņēmuma līdzekļu pārvaldes trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās stabilitātes uzlabošanai pamatojoties uz tā likviditātes rādītājiem. Diplomdarba ietvaros tika izpētīti uzņēmuma finansiālās stabilitātes noteikšanas teorētiskie aspekti, veikts attiecīgā uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums un izstrādāti ieteikumi par uzņēmuma attīstības iespējām, tā finanšu pārvaldības optimizāciju. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Analītiskā daļa ietver sevī uzņēmuma finansialās stabilitates vērtēšanas kritēriju analīzi, kā arī finanšu analīzē izmantojamo metožu un nepieciešamo rādītāju aprakstu. Praktiskajā daļā, izmantojot uzņēmuma A gada pārksatu datus, tiek veikta šī uzņēmuma finansiālās stabilitātes analīze. Zinātniski prakstiskajā daļā, pamatojoties uz veiktās analīzes rezultātiem, tiek piedāvāti priekšlikumi uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba apjoms ir 70 lapaspuses. Tas satur 15 tabulas, 23 attēlus un 5 pielikumus. Darba izstrādes laikā tika izmantoti 21 literatūras avoti: mācību literatūras avoti, lekciju konspekti, Internetā pieejama informācija un uzņēmuma gada pārskatu dati laika periodā no 2007.gada līdz 2011.gadam.
Keywords Finansiālā stabilitāte, analīze, uzņēmuma finansiālais stāvoklis
Keywords in English The financial stability, the analysis, the financial status of the company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.05.2013 11:06:30