Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze Latvijā un Eiropas Savienībā”
Title in English “Comparative Analysis of Corporate Income Tax in Latvia and the European Union”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze Latvijā un Eiropas Savienībā. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir viens no nodokļiem, kurš, lai gan lielākoties sastāda mazu daļu no kopējiem ieņēmumiem, parāda uzņēmējdarbības vidi noteiktā valstī, kā arī ir viens no nodokļiem, kuru nodokļu maksātāji cenšās nemaksāt, slēpjot ienākumus, tāpēc darbs ir aktuāls ar to, ka tas satur pētījumu, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt nodokļu nemaksāšanu. Diplomdarbs ir svarīgs gan teorētiski, gan praktiski, jo ir izpētīts plašs likumu avotu daudzums, kā arī sniegti praktiski priekšlikumi par pilnīgi jauniem likumdošanas aspektiem Latvijā, par kuriem varētu diskutēt arī valstiskā līmenī un kuri ir pilnīgi reāli ieviešami Latvijas likumos. Darba pētījuma objekts ir uzņēmumu ienākuma nodoklis, konkrētāk tā elementi likmes un nodokļu slogs, grupu aplikšana ar nodokļiem un apliekamā ienākuma noteikšanas īpatnības. Pētījuma priekšmets ir atsevišķu likumu normu pārņemšana no citām Eiropas Savienības dalībvalstim. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt uzņēmumu ienākuma nodokļa atsevišķus elementus Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī izstrādāt priekšlikumus, ko Latvijas likumdošanā varētu pārņemt no citu valstu pieredzes. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic šādi uzdevumi apskatīt uzņēmumu ienākuma nodokļa vēsturisko attīstību un konkrēto nodokļa elementu teorētisko būtību, izpētīt Latvijas un Eiropas Savienības valstu normatīvos aktus par konkrēto aspektu regulējumu, veikt Latvijas un Eiropas Savienības valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa elementu aprakstu un salīdzinošo analīzi, izstrādāt priekšlikumus par pieredzes pārņemšanu no citām Eiropas Savienības valstīm vai iespējamām izmaiņam esošajā regulējumā. Diplomdarba uzdevumi tika īstenoti izmantojot vispāratzītās ekonomiskās zinātnes metodes, informācijas vākšanas un sistematizēšanas metodi, analīzes un sintēzes metodi, normatīvo aktu salīdzinošās analīzes metodi un monogrāfisko metodi. Diplomdarbs sastāv no 2 galvenajām nodaļām. Pirmā apskata uzņēmumu ienākuma nodokļa vēsturisko attīstību un sniedz teorētisko ieskatu par darbā pētāmajiem uzņēmumu ienākuma nodokļa elementiem. Otra nodaļa ir praktiskais pētījums un salīdzinošā analīze par katru no šiem elementiem. Diplomdarbs sastāv no 66 lapām, tajā ir 1 formula, 4 tabulas un 2 attēli. Darbam nav pielikumu.
Keywords uzņēmumu ienākumu nodoklis UIN
Keywords in English corporate income tax CIT
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.05.2013 11:04:16