Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Klimata, apbūves un cilvēka faktori ekoloģiskā pilsētvidē
Title in English Climate, Building and Human Factors in Ecological Urban Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Arh. E. Bondars
Reviewer Arh. I. Miķelsone
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Laura Birinas bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas ar nosaukumu Klimata, apbūves un cilvēka factors ekoloģiskā pilsētvidē un grafiskās daļas, kurā tika izstrādāts dzīvojamā kvartāla attīstības priekšlikums Mannheimā, Vācijā. Bakalaura darba mērķis ir iepazīt un izanalizēt ilgtspējīgas pilsētvides reģenerācijas iespējas caur pilsētvides galvenajiem elementiem - cilvēks, vide, tās veidojošais klimats, un apbūve tā rezultātā iegūstot vides estētisku izcilību, sabiedrības sociālu atbildību pret vidi un resursiem, ekonomisku un politisku ieguldījumu, tā veicinot augšupejošas, pozitīvas pārmaiņas esošajā pilsētvidē. Darba gaitā veikta ilgtspējas principu un ekoloģiskas pilsētvides attīstības izpēte, izzinātas cilvēka kā pilsētvides lietotāja potenciāls un iespējas vides pilnveidošanā un uzlabošanā, pilsētas klimatu ietekmējošos faktorus un iespējas tos uzlabot, pilsētas apbūves elementu ekoloģiskas attīstības iespējas. Darbā izpētīta ekoloģisku sistēmu pastāvēšana pilsētvidē, kā arī pētīta sabiedrības attieksme un vērtējums par ilgtspējīgas pilsētvides elementiem un to pilnveidi. Darba rezultātā, tiek secināts, ka ilgtspējīgas un ekoloģiskas pilsētvides attīstības iespējas ir ciešas indivīdu un pašvaldību, valsts sadarbības rezultātā. Ekoloģiskas pilsētvides pamats ir to lietotāju vajadzību apmierināšana, saudzējot dabu un vides elementus. Ilgtspējīgas sabiedrības veidošana ir informācijas pieejamības process. Noskaidrots, ka izvēloties dzīvesvietu cilvēks visvairāk novērtē tās vizuālo izskatu un atrašanos tuvu pilsētas centram. Pilsētnieki visvairāk apvidū novērtē zaļās zonas, aktivitāšu un sabiedriskās vietas, kā arī labi attīstītu transporta sistēmu. Latvijas iedzīvotāji šobrīd kā pārvietošanās līdzekli vismazāk izmanto velosipēdu, bet labprāt to izmantotu, ja tiktu izveidoti ērti velomaršruti, kas būtu ceļā no mājām uz mērķa vietu, un drošas velonovietnes. Kopējie aptaujas rezultāti liecina, ka videjējais respondents labprāt būtu ekoloģiskāks savās ikdienas darbībās. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 54 lappuses un tajā ir 16 ilustrācijas, 3 pielikumi un izmantoti 35 informācijas avoti. Bakalaura darba ietvaros veikta aptauja. Respondentu skaits 110.
Keywords ilgtspēja, pilsētvide, cilvēkvide, klimats, apbūve
Keywords in English sustainability, urban environment, society, climate, housing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.01.2013 11:30:59