Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Zivju pārstrādes uzņēmuma siltumapgādes sistēmas optimizācija
Title in English The Optimization of the Heat Supply System of a Fish Processing Plant
Department
Scientific advisor M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
Reviewer A.Cars
Abstract Diplomprojekta tēma: „Zivju pārstrādes uzņēmuma siltumapgādes sistēmas optimizācija”. Diplomprojekta mērķis: zivju pārstrādes uzņēmuma siltumapgādes sistēmas tehniskā audita rezultātu analīze un, uz to pamata veikta sistēmas optimizācijas divu variantu izstrādāšana, lai samazinātu energoresursu patēriņu un izmaksas. Darba apraksts: Diplomprojekta izstrādes gaitā veikts siltumapgādes sistēmas tehniskais audits, kas atspoguļo uzņēmuma tehnoloģisko tvaika apgādes sistēmas stāvokli. Aprēķināts tvaika patēriņš katram sistēmas tehnoloģiskām mezglam, par kuru nebija attiecīgās informācijas. Audita, aprēķinu un analīzes rezultātā izstrādāti sistēmas optimizācijas priekšlikumi, lai samazinātu ekspluatācijas izmaksas un paaugstinātu iekārtu darbības drošību. Veikts divu modernizācijas variantu tehniski-ekonomiskais aprēķins. Apskatīta un tehniski-ekonomiski pamatota uzņēmuma siltumapgādes nodrošināšanas iespēja un lietderība no biogāzes koģenerācijas stacijas. Aprēķinu rezultāti: pamatojoties uz tehniska audita datiem, aprēķināts tvaika patēriņš ražotnes tehnoloģiskajām iekārtām, apkurei, karstajam ūdenim. Rezultāti apvienoti pārskatāma tabulā. Aprēķināts tvaika daudzums, ko iespējams piegādāt no biogāzes koģenerācijas stacijas. Pētnieciskā darba rezultāti un gala secinājumi: Pētnieciskā darba rezultāts bija zivju pārstrādes uzņēmuma tvaika apgādes sistēmas optimizācijas divu variantu izstrāde. Diplomprojekta apjoms ir 54 lappuses, kas ietver 14 attēlus un 10 tabulas. Diplomdarbam ir 9 pielikumi. Darbā izmantoti 23 literatūras avoti.
Keywords Zivju pārstrādes uzņēmums, tvaiks, dūmgāzes, koģenerācija, tvaika ģenerātors, optimizācija
Keywords in English Fish procesing plant, steam, exhaust gas, CHP, steam generator, optimization
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.01.2013 22:21:52