Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru izbūve – pasaules praksē
Title in English Construction of Storage Tanks for Hazardous Substances - the World Practice
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor L.Dombrovskis, VUGD, ing.
Reviewer A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta tēma: Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru izbūve - pasaules praksē. Diplomprojekta mērķis: normatīvo aktu prasību izvērtējums salīdzinot citu valstu nacionālo standartu prasības attiecībā uz bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru noliktavu projektēšanai un ekspluatācijas kārtībai. Tiek izvirzīts uzdevums izstrādāt risinājumus, lai sniegtu aktuālo jautājumu analīzi, kas palīdzēs bīstamo vielu uzglabāšanas noliktavu būvniecībā iesaistītajām personām, kā arī atbildīgajām personām par noliktavu ekspluatāciju. Darbs sastāv no trim daļām analītiskās, teorētiskās, praktiskās, kuras ir sadalītas pa apakšnodaļām. Izstrādāta projekta ietvaros tika konstatētas būtiskas problēmas paaugstināts bīstamības objektos, kuri veic darbības ar bīstamo vielu pārkraušanu, uzglabāšanu un realizāciju gan būvniecības, gan ekspluatācijas gaitā. Darbā tika pievērsta uzmanība jautājumiem attiecībā par drošības attālumiem, jeb apdraudējumu cilvēkiem, uzņēmumiem, ka ari apkārtējai videi, kuri atrodas apdraudējuma zonā. Lai neradītu tāda veida apdraudējumu, kura sekas nav kontrolējamas, diplomprojektā ir aprakstīti drošības inženiertehnisko sistēmu veidošanas pamatnosacījumi bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru noliktavu projektēšanas un ekspluatācijas stadijā. Lai rastu ieskatu atsevišķu projektēšanas risinājumu bīstamo vielu noliktavu ieceres realizācijas gaitā, ko nacionālie normatīvi nereglamentē projektā tiek izskatītas citu valsts risinājumi. Diplomprojektu kā paraugu darbā var izmantot būvprojektu autori, uzraudzības iestāžu amatpersonas, kā arī atbildīgas personas bīstamo vielu noliktavās.
Keywords Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru izbūve
Keywords in English Construction of storage tanks for hazardous substances
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.01.2013 10:49:34