Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas un montāžas analīze
Title in English Fire Detection and Alarm Systems Design and Assembly Analysis
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Jemeļjanovs, RTU prof., Dr.sc.ing.
Reviewer M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Abstract Ugunsaizsardzība ir viens no aizsardzības veidiem, ar kuru tiek nodrošināta sabiedrības un objektu drošība ugunsdrošības jomā. Viens no paņēmieniem ugunsdrošības nodrošināšanā ir ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana. Tādejādi pētījuma priekšmets ir ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas analīze, bet tā mērķis ir izstrādāt analīzes kopumu par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes projektēšanu. Diplomprojekta izvirzītā mērķa sasniegšanai veicamie sekojošie uzdevumi: 1. veikt normatīvo aktu izpēti un tos salīdzināt ar citu valstu normatīvu aktu prasībām, kā arī apzināt to prasību ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas jomā interešu iespējamām Latvijas valsts normatīvos; 2. aplūkot un raksturot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas sastāvdaļas un to īpatnības vienotas sistēmas projektēšanas procesā; 3. izpētīt un sistematizēt biežām sastāvdaļu projektēšanas kļūdas; 4. pierādīt kvalitatīvu iekārtu projektēšanas nepieciešamību ņemot vērā aprēķinu piemērus un mazāku resursu izlietojumu; 5. izmantojot ugunsgrēku signalizāciju pielietošanas pasaules pieredzi, parādīt kādas ugunsaizsardzības sistēmas iespējums pielietot mūsu valstī. Projekta analītiskā daļa sastāv no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas nepieciešamība, normatīva bāze, kura reglamentē ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas nepieciešamību. Statistikas datu apkopojumu un analīzes par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu mūsu valstī. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti ugunsdrošības detektoru tipu izvēles principi, t.i., faktori, kuri ietekmē ugunsdrošības detektoru tipu izvēli, un nosacījumi, kuri ir jāņem vērā pie ugunsdrošības detektoru tipu izvēles, kā arī projektā tiek piedāvāta ugunsdrošības detektoru izvietošanas principu dažādas nozīmes objektos metodika. Teorētiskajā daļā, tiek salīdzinātas visu ugunsgrēka signalizāciju sastāvdaļās, kā arī aprakstītas raksturīgās īpatnības katrai sastāvdaļai. Teorētiskajā daļā arī tiek aprakstīti ugunsdrošības detektoru tipu izvēles principi, t.i., faktori, kuri ietekmē ugunsdrošības detektoru tipu izvēli, un nosacījumi, kuri ir jāņem vērā pie ugunsdrošības detektoru tipu izvēles, kā arī projektā tiek piedāvāta ugunsdrošības detektoru izvietošanas principu dažādas nozīmes objektos metodika. Balstoties uz teorētiskajā daļā izklāstīto informāciju, diplomprojektā ir analizēts Latvijas standarts LVS CEN/TS 54-14 un citi normatīvi akti, kuri reglamentē projektēšanas darbus atrastie trūkumi, kā arī salīdzinājums ar ārzemju normatīviem aktiem, kā arī tiks piedāvāta metodika, kas ļauj aprēķināt nepieciešamo ugunsdrošības detektoru skaitu, lai pilnībā aizsargātu telpu, kā arī noteikt maksimālos un optimālos līniju attālumus starp detektoriem, nepārkāpjot augstāk minētā standarta prasības, kas savukārt atvieglo ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes sistēmu projektēšanas un montāžas darbus. Secinājumos un priekšlikumos ir sniegts īss pārskats par paveikto darbu un apkopoti secinājumi. Kopējais diplomprojekta apjoms - 95 lappuses, projektā ir iekļauti 65 attēli, 3 tabulas un 23 formulas. Projekta izstrādes procesā ir izmantoti 25 literatūras avoti, no kuriem 15 ir normatīvie dokumenti. Darba izstrādes procesā pielietotas galvenokārt teorētiskās pētīšanas un matemātiskās metodes.
Keywords Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšanas un montāžas analīze
Keywords in English Fire Detection and Alarm Systems Design and Assembly Analysis
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.01.2013 18:52:17