Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ēku jumtu konstrukciju reakcija uz uguns iedarbību
Title in English Reaction of Building Roof Structures to the Effect of Fire
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Smirnovs, VUGD, ing.
Reviewer J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta darbu „Ēku jumtu konstrukciju reakcija uz uguns iedarbību” izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta students Alberts Pundurs, darba vadītājs Nikolajs Smirnovs. Diplomprojekta mērķis – apkopot ēku jumtu konstrukciju (segumu sistēmu) reakciju uz uguns iedarbību. Lai sasniegtu noteikto darba mērķi, tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1. analizēt Latvijas Republikā spēka esošos normatīvos dokumentus, kas reglamentē jumtu segumu konstrukciju reakciju uz ārējās uguns iedarbību; 2. izstrādāt tehniskos noteikumus jumtu segumu testēšanas iekārtai un izgatavot testēšanas iekārtu; 3. veikt ēku jumtu segumu paraugu testēšanu un klasificēt iegūtos rezultātus; 4. sniegt rekomendācijas par kombinēto jumta segumu ar siltinātajiem uz penopolistirola un akmens vates pamata, konstrukciju ugunsdrošībai. Izvirzīju hipotēzi, ka ēku jumta konstrukcija caurdegs ja būs ārējais aizdegšanās avots un gaisa spraugas konstrukcijās. Darbā izmantotās metodes analītiskā, empīriskā un sistematizēšanas. Diplomprojekta darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tā apjoms ir 51 lapaspuses. Darbs satur 18 attēlus, 5 tabulas, 3 pielikumus. Izmantoti 17 literatūras un informācijas avoti. Diplomprojekta darbs sastāv no 3 nodaļām ar apakšnodaļām, kurās ir atspoguļota vispārīga informācija par prasībā jumtu konstrukcijām un segumiem, jumtu veidu un formu sadalījumu, jumta seguma materiāliem, jumta siltināšanas, testēšanas metode jumta segumu degtspējas novērtēšanai, tehniskiem noteikumiem jumta testēšanas iekārtas izgatavošanai, kā arī testa metode ar jumta aizdedzināšanas avotu Broof(t1). Pētījuma rezultātā ir noskaidrota jumta segumu konstrukciju reakcija uz ārējās uguns iedarbību, paraugam: A - Broof (t1); A1 - Froof (t1); B - Froof (t1); B1 - Froof (t1); C; C1 - Broof (t1); D; D1 - Broof (t1); E; E1 - Broof (t1). Jumta seguma konstrukciju uz ārējās uguns iedarbību ietekmē konstrukcijā izmatoto būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase. Ja jumta seguma konstrukcijā ir izmantota degoša siltumizolācija un tvaika izolācijas plēve un pamatnē ir gaisa spraugas vai degoša siltumizolācijas materiāla savienojums vietas nav blīvi salīmētas, tad var prognozēt ātru uguns (vidēji 0,2 – 1 m/min.) izplatīšanos seguma konstrukcijas iekšpusē un pa tā virsmu, neatkarīgi no pamatnes (vai jumta nesošās konstrukcijas) ugunsreakcijas klases. Izpētes rezultātā secināts, ka projektētāji paredz jumta konstrukcijās izmantot akmens vati, kas ir nedegoša (A1, A2 ugunsreakcijas klases) savukārt būves pasūtītājs nereti izvēlas lētāku materiālu, piemēram, putupolistirolu, kas ir degoši (E, F ugunsreakcijas klase), kas veicina arī tālāku uguns izplatību pa jumta konstrukcijām. Bez VUGD UCAK UIL testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas aizliegta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Keywords Diplomprojekts: " Ēku jumtu konstrukciju reakcija uz uguns iedarbību "
Keywords in English The diploma project work: " Reaction of Building Roof Structures to the Effect of Fire"
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.01.2013 16:07:46