Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības prasības ilgtspējīgas stratēģijas un attīstības programmas iestrādei teritoriālplānošanas jomā
Title in English Fire Safety Requirements for Incorporation of Sustainable Development Strategies and Programs into the Spatial Planning
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Vaivods, VUGD, ing.
Reviewer A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta tēmas nosaukums ir Ugunsdrošības prasības ilgtspējīgas stratēģijas un attīstības programmas izstrādei Teritoriālplānošanas jomā. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt problēmas, ar kurām var sastapties izskatot visu līmeņu teritorijas plānošanas dokumentus. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: izpētīt normatīvos aktus un to prasības teritoriālplānošanas jomā, pievēršot uzmanību niansēm un īpatnībām. Atbilstoši esošajai situācijai sniegt savus priekšlikumus situācijas uzlabošanai sadarbojoties ar iestādēm teritoriālplānošanas jomā. Diplomprojektā tika izskatīta teritoriālplānošanas attīstības vēsture, ka arī citu valstu pieredze šajā jomā. Izanalizējot teritoriālplānošanas tiesisko regulējumu Latvijas valstī, tas tika piemērots izskatot vienas pilsētas- Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam. Diplomprojekta apjoms ir 50 lapas, diplomprojekta izstrādes gaitā izmantoti 18 literatūras avoti.
Keywords Ugunsdrošības prasības ilgtspējīgas stratēģijas un attīstības programmas izstrādei
Keywords in English Fire Safety Requirements for Incorporation of Sustainable Development Strategies and Programs
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.01.2013 09:05:56