Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Metodiskie norādījumi naftas bāzes civilās aizsardzības plāna izstrādei
Title in English Methodological Quidelines for the Development of the Oil Depot Civil Protection Plan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Sulojeva, Doc., Dr.oec.
Reviewer A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats ir Metodiskie norādījumi naftas bāzes civilās aizsardzības plāna izstrādei. Diplomprojektā apskatīta viena no būtiskām civilās aizsardzības plāna izstrādes problēmām - patlaban nav izstrādāti metodiskie norādījumi, lai dažādu nozaru paaugstinātas bīstamības objekti varētu kvalitatīvi izstrādāt civilās aizsardzības plānus, tādēļ diplomprojekta mērķis ir sagatavot metodiskos norādījumus naftas bāzēm, kur liela uzmanība tiek pievērsta: a)iekšējiem apdraudējumiem, tai skaitā bīstamās iekārtas un maksimālie objektā ražojamo, lietojamo, apsaimniekojamo vai uzglabājamo bīstamo vielu daudzumi; b) iespējamo avāriju attīstības variantiem, seku izvērtējums sliktākajiem avāriju attīstības variantiem ar smagām un vissmagākajām sekām cilvēkiem un videi, tai skaitā ietekme uz teritoriju ārpus objekta; . Analītiskajā daļā autors analizē civilās aizsardzības plāna struktūru valsts nozīmes un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, kā arī likumdošanu. Tiek apskatīti arī uzdevumi un pienākumi, kas veicami bīstamības samazināšanai. Teorētiskajā daļā tiek analizēti valsts iestāžu un dienestu struktūras, kas pārvalda katastrofas. Darbā ir analizēti arī civilās aizsardzības sistēmas pamatprincipi un definēti svarīgākie jēdzieni. Apskatīta nozare kopumā, kā arī problēmas ar ko saskaras pašreizējie izstrādātie metodiskie norādījumi. Teorētiskā daļa sniedz ieskatu un analīzi likumdošanas aspektos, kas saistīti ar civilo aizsardzību Latvijā. Praktiskajā daļā autors iepazīstina ar sava diplomprojekta praktiskā pētījuma rezultātiem. Autors analizē sava analītiskā pētījuma rezultātus un veic šo rezultātu praktiskās izmantošanas iespēju izvērtējumu. Uz pētījuma rezultātiem praktiskās daļas ietvaros autors izstrādā iespējamo avāriju attīstības variantus, seku izvērtējumu sliktākajiem avāriju attīstības variantiem ar smagām un vissmagākajām sekām cilvēkiem un videi, tai skaitā ietekmi uz teritoriju ārpus objekta. Diplomprojekts ietver 3 tabulas, 2 shēmas un 10 attēlus. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 28 informācijas resursu un literatūras avoti. Diplomprojekta apjoms ir 86 lpp. Diplomprojekta praktiskā pētījuma rezultāti apkopoti nodaļā Secinājumi un priekšlikumi.
Keywords civilā aizsardzība
Keywords in English civil defense
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.01.2013 00:52:51