Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Industriālo teritoriju revitalizācijas stratēģijas pilsētplānošanas aspektā
Title in English Revitalization Strategies of Industrial Area in Urban Planning
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Prof. J. Briņķis
Reviewer Lekt. M. Fersters
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Vizmas Dzenes bakalaura darba tēma ir Industriālo zonu revitalizācijas stratēģijas pilsētplanošanas aspektā. Informācijas apkopojumu un teorētisko izpēti papildina attīstības priekšlikums vēsturiski industriālajā teritorijā paredzētajām daudzdzīvokļu ēkām Vācijas pilsētā Manheimā. Mūsdienās pamestās industriālās zonas kļuvušas par degradētām teritorijām. Lai uzlabotu pilsētas vides kvalitāti un nodrošinātu teritoriju ilgtspējīgu attīstību, nepieciešama šo zonu revitalizācija. Bakalaura darba mērķis ir analizēt iespējamās revitalizācijas stratēģijas, izpētīt to ietekmējošos faktorus un piedāvāt potenciālās attīstības teritorijas Rīgā. Darba pirmajā nodaļā veikta vēsturiskā industriālo zonu projektēšanas analīze pasaulē un Latvijā, kā arī šo teritoriju mūsdienu situācijas raksturojums. Otrajā nodaļā raksturots revitalizācijas process, meklēti galvenie ietekmējošie faktori tā gaitā, kas ietekmē stratēģiskos plānošanas principus. Šajā nodaļā apkopotas arī mūsdienu tendences, kas papildina revitalizācijas procesa gaitu ar ilgstspējīgas domāšanas principiem. Trešā nodaļa iekļauj plānoto un jau realizēto projektu analīzi atšķirīgu stratēģiju izvēlē. Bakalaura darba noslēgumā pētīts arī Rīgas industriālo teritoriju revitalizācijas process un potenciāls. Darba rezultātā tiek secināts, ka industriālo zonu revitalizāciju ietekmē vairāki nozīmīgi faktori ekonomiskie, sabiedriskie, fiziskie, īpašumtiesību, vēsturiskie, juridiskie -, un tās veiksmīgam risinājumam nepieciešama pamatīga ietekmju izpēte, sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā un pareiza stratēģijas izvēle. Strukturētas revitalizācijas veikšana ir atbilstoša pilsētas ilgtspējīgas attīstības prasībai. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 43 lapaspuses, ieskaitot 16 attēlus, 4 tabulas un 2 shēmas, tam ir 3 pielikumi. Izmantoti 42 informācijas avoti.
Keywords revitalizācija, pilsētvide, stratēģijas
Keywords in English revitalization, redevelopment, urban space, strategies
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.01.2013 22:19:58