Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsgrēka riska vadība ražošanas uzņēmumos un noliktavās
Title in English Fire Risk Management in Manufacturing Enterprises and Warehouses
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Jemeļjanovs, RTU prof., Dr.sc.ing.
Reviewer M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta tēmas nosaukums ir: Ugunsgrēka riska vadība ražošanas uzņēmumos un noliktavās. Darba mērķis ir izstrādāt piemērotu ugunsgrēka riska novērtēšanas metodi ar kuru būtu iespējams vadīt ugunsgrēka risku ražošanas uzņēmumos un noliktavās. Lai sasniegtu mērķi, darbā tika izvirzīti uzdevumi: apkopot ugunsgrēka statistiku ražošanas uzņēmumos un noliktavās, aplūkot dažādās ugunsgrēka riska novērtēšanas metodes, veikt aprēķinus ugunsgrēka riska faktoru konstatēšanai un noteikt pasākumus, kurus jāveic, lai vadītu ugunsgrēka risku objektā. Darbā par pamatu tika ņemtas 5 soļu riska novērtēšanas metode un kontrolsarakstu metodika. Balstoties uz 5 soļu riska novērtēšanas metodi, tika identificētas bīstamās vietas objektā, bet, lai novērtētu šo risku pēc kontrolsarakstu metodes tika izstrādāta tabula, kas ļauj novērtēt risku izsakot to skaitliskā vērtībā. Darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Analītiskajā daļā tiek analizēti statistikas dati par ugunsgrēkiem ražošanas uzņēmumos un noliktavās, tiek aplūkoti normatīvie dokumenti attiecībā pret ugunsgrēka riska novērtējumu un veikta aptauja attiecībā par ugunsgrēka riska nepieciešamību un problēmām, kas saistītas ar ugunsgrēka riska novērtējumu. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts, kas ir risks, faktori, kas nosaka ugunsgrēka izcelšanās risku, prasības, kuras jānosaka, lai pilnvērtīgi izvērtētu ugunsgrēka risku, kā arī tika veikta ugunsgrēka riska novērtēšanas metožu izpēte un analīze. Praktiskajā daļā, diviem ražošanas uzņēmumiem ar noliktavām tiek veikta ugunsgrēka riska novērtēšana pēc izstrādātas ugunsgrēka riska novērtēšanas metodes, kas sevī iekļauj ugunsgrēka riska kvalitatīvo un kvantitatīvo ugunsgrēka riska novērtējumu. Šiem diviem objektiem praktiski tiek noteikts ugunsgrēka bīstamības līmenis. Izstrādātais metodiskais materiāls var tikt veiksmīgi pielietots ugunsgrēka riska izvērtēšanā ražošanas uzņēmumos un noliktavās, lai pēc ugunsgrēka riska izvērtēšanas, veicot nepieciešamos pasākumus veiksmīgi spētu vadīt ugunsgrēka risku.
Keywords Ugunsgrēka risks, riska vadība, riska novērtēšana, ražošanas uzņēmumi, noliktavas
Keywords in English Fire risk, risk management, risk assessment, factories, warehouse
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.01.2013 15:31:58