Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language TEC-2 siltumtīklu ūdenssildītāja sildvirsmas stāvokļa novērtēšanas metodikas izstrādāšana
Title in English Methods of Heat Transfer Surface Evaluation for Network Water Heater of TEC-2 Power Plant
Department
Scientific advisor Genādijs Boloņins, M.sc. ing.; Sigurds Jaundālders, Dr.sc.ing.
Reviewer Ivars Bekmanis, Dr.sc.ing.
Abstract Maģistra darbu ir izstrādājis Siltumenerģētikas un Siltumtehnikas katedras students Otto Krickis. Šis maģistra darbs ietver sevī plašu nogulšņu veidošanās procesu aprakstu, kā arī pilno faktoru eksperimentu siltumtīklu ūdens sildītāja siltumpārejas koeficienta noteikšanai un izstrādāto sildvirsmas stāvokļa novērtēšanas metodiku, pielietojot inovatīvu pieeju. Šī apskatāmā tēma ir aktuāla, jo siltumtīklu ūdens sildītāja sildvirsmas stāvoklis tieši ietekmē stacijas efektivitāti. Tiklīdz sildvirsmas aizsērējums pārsniedz noteikto lielumu, sildītāja izmantošana kļūst ekonomiski nepamatota un prasa neatliekamu sildvirsmas tīrīšanu. Šis maģistra darbs ir vērsts uz jaunas metodikas izstrādāšanu, ar mērķi empīriski noteikt siltumpārejas koeficienta formulu un uz tā pamata izveidot jaunu sildvirsmas novērtēšanas metodiku, integrējot to jaunā datorprogrammā. Izveidotā datorprogramma ļaus inženieriem viegli un ātri noteikt A/S Latvenergo TEC-2 objekta siltumtīklu ūdens sildītāja sildvirsmas tīrības pakāpi. Dotā maģistra darbā ir izanalizēta mūsdienīga problēma, kad jaunuzstādītām iekārtām pietrūkst kvalitatīvas instrukcijas un iekārtu dokumentācijas. Darbs sastāv no 91 lapaspusēm skaidrojošā teksta, 13 tabulām, 25 attēliem, 3 pielikumiem, tika izmantoti 20 informācijas avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Siltumtīklu sildītājs, metodikas izstrādāšana, pilnais faktoru eksperiments, datorprogrammēšana
Keywords in English District heater, methods evaluation, full factorial experiment, computer programming
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.01.2013 15:14:33