Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības nodrošināšanas jautājumi dzelzceļa infrastruktūras objektos
Title in English Fire Safety Issues in Railway Infrastructure Objects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Vaivods, VUGD, ing.
Reviewer L.Dombrovskis, VUGD, ing.
Abstract Anotācija Diplomprojekta nosaukums „Ugunsdrošības nodrošināšanas jautājumi dzelzceļa infrastruktūras objektos”. Diplomprojekta autors ir students Jānis Mikolajuks. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt/izanalizēt šobrīd pastāvošo situācijas nopietnību un sagatavot priekšlikumus nepilnīgo ugunsdrošības noteikumu uzlabošanai labojot tajos esošās prasības un normas vai ieviešot jaunas. Mērķa vieglākai sasniegšanai izvirzīju šādus uzdevumus: īsi izpētīt Latvijas dzelzceļa attīstības vēsturi, lai būtu saprotamāka tā attīstība un izaugsme; izpētīt un iepazīties ar dzelzceļa infrastruktūru un tajā ietilpstošajiem objektiem, kas ir/nav saistīti ar ugunsdrošības uzraudzību; izpētīt iepriekšējo un šobrīd pastāvošo ugunsdrošības stāvokli; izanalizēt pastāvošās problēmas, to iemeslus, kā arī iegūto informāciju no uzņēmuma par situāciju objektos; izpētīt normatīvo aktu bāzi, kurā noteiktas normas izvirzītajām problēmām; veikt pētāmā infrastruktūras objekta apskati; veikt nepieciešamos aprēķinus problēmu pamatojumam; piedāvāt optimālus risinājumus ugunsdrošības jomā esošajiem noteikumiem. Izpildot šos uzdevumus, tika izvirzīta autora hipotēze „Spēja uzlabot ugunsdrošības uzraudzību dzelzceļa infrastruktūras objektos, papildinot un labojot šobrīd spēkā esošos ugunsdrošības noteikumus”. Diplomprojekta pētīšanas metode ir pieejamās informācijas, materiālu un literatūras datu apkopošana – analītiskā pētīšanas metode. Darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Analītiskajā daļā tiek īsi apskatīta Latvijas dzelzceļa attīstība laika gaitā kā arī Latvijas dzelzceļa koncerns tā uzbūve un ietilpstošie objekti jeb dzelzceļa infrastruktūras objekti. Tiek pētīti kravu pārvadājumi un ievērojamākās dzelzceļa avārijas, kā arī to cēloņi līdz ar to tiek izvirzītas galvenās pastāvošās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek pētītas izvirzītās problēmas un to noteiktās normas normatīvo aktu bāzē, kā arī infrastruktūras objektos nepieciešamais ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Praktiskajā daļā tiek pārbaudītas un pamatotas izvirzītās problēmas izmantojot objektu apsekošanu un matemātiskos aprēķinus izveidotajās situācijās. Diplomdarba apjoms ir 56 lapas, kurās ir 3 nodaļas. Darbā ir ievietoti 10 attēli un izmantoti kopumā 18 literatūras avoti. Darba beigās tika atspoguļoti galvenie darba secinājumi un ir izvirzīti konkrēti priekšlikumi, kurus var izmantot un kas ir pamatoti pārbaudīti.
Keywords diplomprojekts
Keywords in English graduation project
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.01.2013 13:09:41