Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Jauna produkta Ēkas klimata kontroles sistēma izstrāde"
Title in English "Elaboration of New Product Building Climate Control System"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Reviewer Mg.oec. U.Cimdiņš
Abstract Glāznieks A. Jauna produkta Ēkas klimata kontroles sistēma izstrāde: Maģistra darbs / A.Glāznieks, E.Gaile-Sarkane. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 81 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 15 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 21 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt ēkas klimata kontroles risinājumu atbilstoši pastāvošajām patērētāju vajadzībām. Pirmajā darba daļā tiek veikta teorētiskās bāzes analīze, kurā autors secina, ka eksistē daudz literatūras un metodikas jaunu produktu radīšanai. Par vienojošu visiem avotiem iezīmējas patērētāja nozīmība un līdzdalība. Darbā tiek apskatītas nozarē sastopamas jauna produkta izstrādes procesa vadīšanas metodes. Otrajā darba daļā tiek analizēts potenciālā produkta iespējamais realizācijas tirgus, kā arī apskatīti pastāvošie konkurenti un aizvietotāju produkti. Daļas noslēgumā tiek veikts pētījums, kurā tiek savāktas reālā laika temperatūras atzīmes dažādiem potenciālajiem objektiem un salīdzinātas ar patērētāju vajadzībām. Trešajā darba daļā, tiek izstrādātas funkcionālās un dizaina rekomendācijas, kā arī apskatīti iespējamie ražošanas modeļi un metodes. Daļas ietvaros tiek definēts abu identificēto tirgus segmentu potenciālais produkts un noteiktas produkta komponentu cenas. Daļas nobeigumā tiek veikta ražošanas uzsākšanas risku analīze. Pēc pētījumu veikšanas, var skaidri izdalīt prioritāro tirgus segmentu un produktu grupu, atbilstoši kam tiks veidota apkures ekonomijas sistēma. Darbā tiek atklātas industriālā tirgus priekšrocības un iespēja samazināt pastāvošos riskus, lietojot alternatīvus scenārijus. Pētījumā tiek analizētas pastāvošās ražošanas metodes un materiāli, atklājot alternatīvu ierobežojumus un novedot pie secinājuma, ka plānotais ražošanas apjoms, ir pietiekami liels, lai izvēlētos jaunu presformu izstrādāšanu. Veiktā pētījuma izstrādnes un izmantotās metodes var kalpot par pamatu citu analoģisku pētījumu veikšanai.
Keywords jauna produkta izstrāde
Keywords in English new product development
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.01.2013 12:44:37