Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Autosalona ēka ar tērauda karkasu"
Title in English "Automobile sales centre with steel framework"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor R.Ozoliņš
Reviewer A.Baikovs
Abstract Profesionāla bakalaura studiju noslēguma darbā izstrādāts bakalaura pētījums par tēmu Tērauda cauruļkopņu mezglu ekscentricitātes ietekmes analīze un inženierprojekts publiskai ēkai, par kuru ir izvēlēts autocentrs. Bakalaura pētījuma daļa sastāv no analitiskās un aprēķinu daļas. Analitiskā daļā ir apskatīti tādi jautājumi kā cauruļveida profilu fiziskas un mehāniskas īpašības, cauruļveida profilu pielietošana mūsdienās būvniecībā, kopņu vispārējs raksturojums, mezglu ekscentricitātes rāšanas cēloņi. Aprēķinu daļā ir analizētas 4 dažāda laiduma kopnes, kurām ir vienāda struktūra un pieliktās slodzes. Mezglu ekscentricitātes ietekmes analīzei visām šīm kopnēm veikts statiskais aprēķins un stieņu šķērsgriezumu dimensionēšana, pieņemot ekscentricitāti intervālā no e=0 līdz e=h, (kur h ir augšjoslas vai apakšjoslas profila augstums). Pēc iegūtiem rezultātiem ir sastādītas tabulas un ilustrējošas diagrammas. Bakalaura pētījuma daļa noslēdzas ar secinājumiem par ekscentricitātes ietekmi uz kopnes stieņu šķērsgriezumiem. Inženierprojekta daļa sastāv no arhitektūras, būvkonstrukciju, un būvdarbu organizēšanas un veikšanas daļām. Arhitektūras daļā ir sniegts objekta vispārtehniskais un arhitektoniskais raksturojums, ģenerāla plāna apraksts, ēkas konstruktīvais risinājums, ēkas apdare, norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, ugunsdrošības noteikumi. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju statiskais aprēķins, dimensionēšana un ka arī ir izpildītas nepiecēšamās pārbaudes. Ir apskatītas sekojošas konstrukcijas: tērauda cauruļveida kopne, tērauda kolonna un seklie pamati. Būvdarbu organizēšanas un veikšanas daļā ir aprakstīti nepieciešāmo būvdarbu tehnoloģiskie procesi. Darba ietvaros ir izstrādāti 11 rasējumi. Arhitektūras daļai ir izstrādāti stāvu plāni, fasādes, ēkas griezumi un ģenerālais plāns. Būvkonstrukciju daļai ir izstrādāti pamatu, kolonnu, starpstāva pārseguma, jumta pārseguma konstrukciju izvietojuma plāni, kopnes, kolonnas un pamatu darba rasējumi, ir izstrādāti konstrukciju mezgli un ēkas griezumi. Būvdarbu organizēšanas un veikšanas daļai ir izstrādāti būvlaukuma plāns un tehnoloģiska kārte.
Keywords cauruļkopņu mezglu ekscentricitāte,tērauda karkass
Keywords in English Steel pipe,trusses joints eccentricities,steel framework
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.01.2013 10:28:46