Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu būves tehnoloģijas, to salīdzinošā analīze un pielietošanas iespējas Latvijā” („Gaismas ielas posma rekonstrukcija Dobelē”)
Title in English „Road Building Technologies, Their Comparative Analysis and Use Possibilities in Latvia” („Reconstruction of Gaismas Street Section in Dobele”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Lekt. B.Jeļisejevs
Reviewer
Abstract Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) autors: RTU Transportbūves studiju programmas students Kristaps Ļaudams. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma: Ceļu būves tehnoloģijas, to salīdzinošā analīze un pielietošanas iespējas Latvijā (Gaismas ielas posma rekonstrukcija Dobelē) Bakalaura darba daļa sastāv no ievada,četrām nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un literatūras avotu saraksta. Bakalaura darba daļas mērķis ir izpētīt un salīdzināt jaunākās asfaltbetona ieklāšanas tehnoloģijas, izvērtēt to pielietošanas iespējas Latvijā. Izmantojot pētījumu metodes (teorētiskās, empīriskās un datu apstrādes), bakalaura darba daļas pirmajā nodaļā tiek raksturoti autoceļi un to attīstība Latvijā, otrajā nodaļā tiek pētītas DYNAPAC Compactasphalt tehnoloģija un karstā asfaltbetona reciklēšana uz vietas (Hot in Place (HIR) Recycling) tehnoloģija (HIPR). Trešajā nodaļā tiek salīdzinātas DYNAPAC un HIPAR tehnoloģijas. Ceturtajā nodaļā tiek izvērtētas DYNAPAC un HIPR tehnoloģiju pielietošanas iespējas Latvijā. Veiktā pētījuma rezultāti parāda, ka DYNAPAC un HIPAR tehnoloģijas ir efektīvākas un ekonomiski izdevīgākas kā tradicionālās. Lai apgūtu pašreiz Latvijā plānotos asfaltbetona ieklāšanas darbus, ir nepieciešama viena DYNAPAC tehnoloģiskā iekārta un divas HIPAR tehnoloģiskās iekārtas. Inženierprojekta daļas tēma izvēlēta Gaismas ielas rekonstrukcija Dobelē. Rekonstrukcijas ietvaros būvdarbus paredzēts veikt Gaismas ielas posmā. Gaismas ielas trases kopgarums 682 m, brauktuves platums 4,5 m; Rūpniecības ielas trases kopgarums 260 m, brauktuves platums 3,5 m; Bērzu ielas trases kopgarums 127 m, brauktuves platums 3,5 m; Vītolu ielas trases kopgarums 121 m, brauktuves platums 3,5 m. Rekonstrukcijas rezultātā tiks sakārtota ielu gājēju un satiksmes telpa, tiks izveidota slēgta lietus ūdens novades sistēma un standartizēti ielas plāna un normālprofila elementi. Būvdarbu ietvaros tiks izveidota ielu brauktuves atbilstoši platumam, principiāli atšķirīga no esošās satiksmes organizācijas shēma. Rekonstruējamām ielām tiks izveidota satiksmes slodzēm atbilstoša ceļa sega un gājēju ērtas kustības prasībām atbilstoša ietves sega. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopapjoms ir 156 lpp. Darbā iekļauti: 32 attēli, 34 tabulas, 21 rasējums. Darba veikšanai izmantots 65 literatūras avots.
Keywords Ceļu būves tehnoloģijas, to salīdzinošā analīze un pielietošanas iespējas Latvijā (Gaismas ielas p
Keywords in English Road Building Technologies, Their Comparative Analysis and Use Possibilities in Latvia (Reconstruc
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 16:19:26