Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Darba grupu veidošanas modelis Servier Latvia
Title in English Development of Task Groups Model in Servier Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor G.Mathers
Reviewer C.Rivera
Abstract Anotācija latviešu valodā Maģistra darba Servier Latvia darbinieku iesaistīšana darba grupās kā problēmas risināšanas modelis mērķis ir veikt izpēti par pārmaiņu ieviešanas procesu šajā kompānijā, novērtējot procesa efektivitāti un atklājot iespējamās problēmas, kas bija veicinājušas pretestību kompānijas mēģinājumos ieviest pārmaiņas. Pētījuma autors veica literatūras un publikāciju pārskatu par pārmaiņu teorijām un iespējamiem šķēršļiem to ieviešanā. Autors secina, ka viens no galvenajiem iemesliem nesekmīgā pārmaiņu ieviešanā ir nepietiekoša darbinieku (pārstāvju) iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī problēmas iekšējā komunikācijā. Pētījuma veikšanai tika izmantota Servier Latvija iekšējā dokumentācija, darbinieku intervijas un testi, kuru mērķis bija novērtēt pārmaiņu efektivitāti, darbinieku piesaisti kompānijai un novērtēt esošo lēmumu pieņemšanas procesu, lai atklātu iespējamās pretestības iemeslus. Rezultāti parāda, ka darbiniekiem ir augsta piederības sajūta, tomēr viņu viedoklis tiek uzklausīts nepietiekoši. Balstoties uz teoriju un pētījuma rezultātiem, jāsecina, ka labākais veids, kā mazināt pretestību pret pārmaiņām, ir darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā. Kā viens no efektīvākajiem veidiem būtu darbinieku (pārstāvju) iesaistīšana darba grupās, kas viņiem ļautu izteikt savu viedokli un tas tiktu ņemts vērā. Pētījuma autors iesaka arī uzlabot kompānijas iekšējo komunikāciju un iesaistīt pārstāvjus to jautājumu risināšanā, kurus viņi vēlāk ieviestu praksē. Autora ieteicamais darba grupu modelis sastāv no kontroles jautājumiem, kuri aptver būtiskākos faktorus veiksmīgai lēmumu pieņemšanai darba grupās. Veicot šos uzlabojumus autors cer, ka pārmaiņu ieviešana Servier Latvia uzlabosies un pretestība pret pārmaiņām būs minimāla, vai izzudīs vispār. Šis maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 6 nodaļas, 9 diagrammas un 6 pielikumus.
Keywords Darba grupas, pārmaiņas, pretestība pret pārmaiņām, pārmaiņu procesu vadība
Keywords in English Work group, change management, resistance to change, employee engagement
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 15:39:35