Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Ieadīti sensori zirga dzīvības procesu reģistrēšanai
Title in English Knitted Sensors for Horse Vital Signs Monitoring
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing., pētnieks Aleksandrs Okss
Reviewer Docente, Dr.sc.ing. Nadežda Ozoliņa
Abstract Madara Paraga, Ieadīti sensori zirga dzīvības procesu reģistrēšanai, Rīgas Tehniskā universitāte, TTDI, ATTK, Rīga 2013 71 lpp. Maģistra darba ietvaros tika izveidots teorētiskais apskats par zirgu fizioloģiju un anatomiju, kā arī galveno zirgu organisma stāvokļa rādītāju mērīšanas metodēm, apkopota informācija par apģērbā un mērierīcēs izmantotajiem sensoru veidiem, salīdzinātas tradicionālās zirgu dzīvības procesu reģistrēšanas metodes un ierīces ar sensoriem. Darba praktiskajā daļā uzadīti trīs sensoru paraugi no elektrovadošiem pavedieniem. Sensoriem ilgākā laika posmā mērītas elektriskās pretestības un noteiktas to izmaiņas. Darba beigās izdarīti secinājumi par darba trūkumiem un pozitīvajām īpašībām, kā arī tālākajām pētījuma attīstības iespējām. Darba apjoms ir 71 lpp., kuru veido 4 nodaļas, 5 tabulas, 49 attēli un 94 literatūras avotu saraksts.
Keywords zirgi, adītie tekstila sensori, tekstila elektrodi
Keywords in English horses, knitted textile sensors, textile electrods
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.01.2013 13:55:53