Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Mobilitātes plāna efektivitātes analīze uzņēmumiem pilsētas vidē” („Rīgas un Augusta ielas rekonstrukcija Krāslavā”)
Title in English „Effectiveness Analysis of Mobility Plan for the Companies in Urban Environment” („Reconstruction of Rigas Street and Augusta Streetin Kraslava”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Asist. Z.Lazda
Reviewer
Abstract Mobilitātes pārvaldības pamatā ir informācija, saziņa, organizācija un koordinēšana, kuriem ir nepieciešami stimulēšanas pasākumi. Mobilitātes pārvaldība, kas ir gan jauns, gan daudzsološs jēdziens ilgtspējīga transporta sekmēšanā, katrā valstī ir atšķirīga attiecībā par ieviešanas aptvērumu un līmeni. Bakalaura darbā Mobilitātes plāna efektivitātes analīze uzņēmumiem pilsētas vidē ir izpētīta šobrīd Latvijā pastāvošās satiksmes un transporta sistēmas efektivitāte, aplūkota citu valstu pieredzi mobilitātes vadībā uzņēmumiem pilsētas vidē. Praktiskajā daļā tika veikta Ķīpsalas apsekošana dabā, gūstot priekšstatu par pastāvošo šī brīža situāciju, un izveidoti pamat kritēriji, kuru ievērošana nodrošinātu augstāku satiksmes drošības līmeni. Aplūkotie materiāli un iegūtie rezultāti sniedza nepieciešamo informāciju efektīvāku nosacījumu izstrādei, tādējādi veicinot gan transportlīdzekļu skaita samazināšanos Ķīpsalas teritorijā mazinot sastrēgumus, gan veicinot gājēju drošību. Inženierprojektā Augusta Rīgas ielas rekonstrukcija Krāslavā izstrādāts ceļa projekts, kas atbilst AIII kategorijai. Rekonstruējamā iela ir dzīvojamo rajonu savienojošā iela, kura tiek izmantota gan nokļūšanai no vienas pilsētas daļas uz otru gan tranzītsatiksmei. Šis ceļš sniegtu arī iespēju piekļūšanu pie tur esošajiem dzīvojamajiem masīviem, ēkām un automašīnu novietošanai. Inženierprojekts paredz 1,060 km gara autoceļa izbūvi ar NP 10,5. Projektā paredzēts izbūvēt 1 caurteku un 1 autobusu pieturvietu, kā arī izveidot 4 krustojumus un 2 T veida pieslēgumus. Lai būtu iespējams veikt projekta realizāciju, tika iegūti nepieciešamie izpētes dati, veikti aprēķini un izveidoti rasējumi. Darba kopējais apjoms ir 143 lapaspuses, tai skaitā 22 tabulas, 51 attēli, 11 rasējumi.
Keywords mobilitātes plāns, mobilitātāte
Keywords in English Mobility Plan, mobility
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 13:38:21