Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgā, Čiekurkalna 7.Šķērslīnija 1"
Title in English "Apartment building in Riga, Ciekurkalna 7.Skerslinija"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor B.Gaujēna
Reviewer G.Šahmenko
Abstract Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbā izstrādāts inženierprojekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgā, Čiekurkalna 7. šķērslīnijā 1 un bakalaura darba pētījums: Dzelzsbetona starpstāvu pārseguma konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums. Bakalaura darbs ietver divas daļas analītisko un pētniecisko. Analītiskajā daļā aprakstītas trīs pārseguma konstrukciju(dobo pārseguma plātņu, monolītā un kompozītā dzelzsbetona pārseguma) ražošanas, montāžas un aprēķinu īpatnības. Pētnieciskajā daļā veikts pārsegumu aprēķins un veikts to ekonomiskais salīdzinājums. Inženierprojekta daļā daudzdzīvokļu dzīvojamai veikts norobežojošo konstrukciju(sienu, jumta un pazemes autostāvvietas pārseguma) siltumtehniskais aprēķins, trīs nesošo konstrukciju (pārseguma, sienu un kāpņu) ekonomiskais salīdzinājums. Tika aprēķinātas nesošās sienas, kāpņu laids un podests, un pamatu plātne. Projektā apskatīti principiālie inženierkomunikāciju risinājumi, siltināšana un ugunsdrošības risinājumi, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, vides un darba aizsardzība, kā arī izstrādāta lokālā tāme 0 cikla darbiem, objekta koptāme un pasūtītāja koptāme. Diplomdarba izstrādei tiek izmantoti Latvijas būvnormatīvi, Eirokodi, aprēķinu programma Lira 9.2 un internetā pieejamā informācija. Profesionālā bakalaura darba apjoms ir 179 lapas puses, kas ietver bakalaura daļu (A daļu) tekstu 40 lapas pušu apmērā, tai skaitā 12 tabulas un 21 attēlus, un inženierprojekta daļu (B daļu) ar tekstu 99 lapas pušu apmērā, 18 tabulām, 49 attēliem un 8 A1 formāta rasējuma lapām.
Keywords dzelzsbetona pārseguma konstrukciju salīdzinājums daudzdzīvokļu māja
Keywords in English comparison reinforced concrete intermediate floor systems apartment building
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 10:15:13