Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sabiedrības līdzdalība publiskas nozīmes arhitektūras objektu veidošanā Latvijā
Title in English Public Participation in Development of Significant Public Structures in Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Lekt. A. Antenišķe
Reviewer Lekt. J. Pansovs
Abstract Mūsdienās, kad prasības pret publiskās arhitektūras kvalitāti ir strauji augušas un pieprasa atbilstību dažādiem kompleksiem kritērijiem ārpus konkrētā objekta pamatfunkcijas, ir īpaši nozīmīgi publiskas nozīmes objektu veidošanas gaitā iesaistīt galveno pakalpojuma saņēmēju sabiedrību. Sabiedrības līdzdalība var veicināt ēkas veiksmīgu risinājumu, līdz ar to ir svarīgi apzināties veidus, kā veidošanas procesā var iesaistīt sabiedrības locekļus. Bakalaura darba mērķis ir atrast veiksmīgus sabiedrības līdzdalības modeļus Latvijas vidē, analizējot pēdējos gados tapušus arhitektūras objektu piemērus. 1. nodaļā tiek apkopti faktori, kas apliecina sabiedrības līdzdalības nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā, raugoties no dažādiem aspektiem. Balstoties uz literatūras analīzi, tiek apkopoti sociālie, vides un arhitektūras-sabiedrības attiecību kritēriji, kuros līdzdalības process dod pienesumu. 2. nodaļā tiek vispārīgi aprakstīts līdzdalības process un apkopotas, analizētas formas, kādās to var realizēt. 3, nodaļā analizēti galvenie dalībnieki līdzdalības procesā Latvijas vidē un to loma, savstarpējās attiecības. 4. nodaļā tiek analizēti konkrēti Latvijā pēdējos gados tapušie sabiedriskie objekti, analīzē iekļaujot to raksturu, funkciju, mērogu, publisko tēlu, sabiedrības iesaistes pasākumus, kā arī aptaujās gūtos rezultātus. Darba rezultātā tiek secināts, ka sabiedrības līdzdalība arhitektūras objektu veidošanā ir demokrātiskai sabiedrības iekārtai raksturīgs process, kas nodrošina tai nozīmīgu lēmumu tiesiskumu un kalpo kā instruments estētiskās un sociālās vides uzlabošanai. Latvijā veiksmīgi darbojas publiskās apspriešanas mehānisms, tomēr tā efektivitāte ir atkarīga no sabiedrības un valsts varas subjektu iniciatīvas, kas vairumā gadījumu iztrūkst. Valstī jāuzlabo komunikācija starp varu, organizācijām un sabiedrību, veicinot arhitektūras attīstību un radot labvēlīgu vidi arī neformālajām līdzdalības iespējām. Darba rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 62 lappuses, ieskaitot 4 shēmas, tam ir 2 pielikumi un 53 informācijas avoti.
Keywords architecture, society, participation, Latvia
Keywords in English arhitektūra, sabiedrība, līdzdalība, Latvija
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.01.2013 03:37:09