Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Veidņu sistēmu racionālā izvēle"; diplomprojekts "Laivu piestātnes ēka Jelgavā"
Title in English "Rational Choice of Mould System"; Diploma Project "Boat Wharf Premises in Jelgava"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Asist. V.Lūsis
Reviewer N.Andersons
Abstract I. Pētnieciskās daļas tēma "Veidņu sistēmas racionāla izvēle". Darba mērķis ir izvērtēt divas galvenās veidņu sistēmas paliekošos un noņemamos veidņus, to pielietojumu, priekšrocības un trūkumus. Darbā veiktas abu veidņu sistēmu apskats, priekšrocības un trūkumi. Pētnieciskā darbā izpētītas slodzes kas darbojās uz veidņu sistēmām un veidņu pamataprīkojums. Veikti ekonomiskie aprēķini, lai izvērtētu kuras no veidņu sistēmām ir izdevīgākas. Ir pieradīts, ka paliekošo veidņu sistēma ir perspektīva. Pētnieciskās daļas apjoms: 44 lpp., 4 tab., 49 att. II.inženierprojekta tēma ir "Laivu piestātnes ēka, Jelgavā". Darba mērķis ir izstrādāt inženierprojektu Laivu piestātmes ēkai, Jelgavā. Diplomprojekts izstrādāts atbilstoši diplomprojekta uzdevumam un darba ietvaros tika izstrādātas 4 galvenās nodaļas: 1. Arhitektūras daļa; 2. Būvkonstrukciju daļa; 3. Būvdarbu organizācija un tehnoloģija; 4. Ekonomiskais pamatojums Pirmā nodaļa ietver paskaidrojuma rakstu, kas sevī ietver izejas datus projektēšanai, ģenerālā plāna aprakstu, būves konstruktīvā risinājuma, pielietotās apdares, labiekārtošanas apraksta, siltumtehniskajiem aprēķiniem, inženierkomunikāciju vispārējo raksturojumu, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus. Otrajā nodaļā tiek veikti dzelzsbetona nesošo konstrukciju aprēķini. Nodaļā tiek aprēķināts un izprojektēts ēkai nepieciešamais terases balsts, monolītais 1.stāva pārsegums un izprojektēti nepieciešamie urbpāļi. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta būvdarbu organizācija un tehnoloģija, tiek aprakstīts situācijas izvērtējums, sastādīts būvlaukuma ģenplāns, darbu sagatavošanas apraksts un procesu shēmas, galveno būvmašīnu aprēķini, energoresursu avoti un aprēķins būvniecības laikā, būvdarbu tehnoloģija, tehnoloģiskās kartes aprēķins, sastādīts darbu veikšanas kalendārais plāns ar aprēķinu, materiālu, darbaspēka un būvmašīnu kustības grafiki. Ceturtā nodaļā tiek veikta lokālās tāmes un koptāmes izstrāde saskaņā ar kalendāro plānu. Inženierprojekta izstrādei izmantota informācija no 16 literatūras avotiem. Inženierdarba apjoms ir 103 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 14 attēli un 8 tabulas.
Keywords Veidņu sistēmas racionāla izvēle; Laivu piestātnes ēka Jelgavā
Keywords in English Rational choice of formwork systems; Boat house in Jelgava
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.01.2013 20:58:31