Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts” („Autoceļa P5 Ulbroka-Ogre posma 1.90-5.5 km rekonstrukcija”)
Title in English „Repair of Asphalt Concret Pavement Potholes” („Reconstruction of Road P5 Ulbroka-Ogre Section from 1.90km to 5.5km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Lekt. B.Jeļisejevs
Reviewer
Abstract Izstrādātā bakalaura darba tēma ir „Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts”. Darba mērķis ir iepazīties un izpētīt Latvijas teritorijā pielietojamās asfalta seguma bedrīšu remonta iespējas, kā arī aplūkot jaunākās tendences šajā jomā, kuras būtu iespējams ieviest Latvijas klimata apstākļos. Izvirzītais darba uzdevums ir nepieciešamās informācijas savākšana, apkopošana, izpētīšana un izanalizēšana. Bakalaura darba ietvaros pētītas galvenās 6 bedrīšu remonta tehnoloģijas Latvijas teritorijā, to pielietošanas iespējas, nepieciešamie materiāli, tehnikas vienības, labās un sliktās īpašības. Aplūkoti galvenie bedrīšu rašanās iemesli, nepieciešamās finanses to aiztaisīšanai, vidējie darbu apjomi un sadalījums pa gada mēnešiem. Iekļauta informācija par jaunākajām tehnoloģijām, kuras būtu iespējams pielietot Latvijas apstākļos. Izvēlētā inženierprojekta tēma ir „Autoceļa P5 Ulbroka- Ogre posma 1,90 – 5,5 km rekonstrukcija”. Projektētais ceļa posms atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Tā asfaltbetona segums ir saplaisājis, radies bedrīšu tīkls, iesēdumi un citas lokālas deformācijas. Ciemata „Vālodzes” teritorijā autoceļam nav izbūvētas ietves, kā rezultātā gājēji pārvietojas pa nomalēm, apdraudot savu un autobraucēju drošību. Tehniskā projekta ietvaros ir paredzēts veikt pilnīgu ceļa konstrukcijas pārbūvi, kā arī izveidot gājēju ietves un apvienoto gājēju- velosipēdistu celiņu ciemata „Vālodzes” teritorijā. Inženierprojekta darbā ir ietverts: esošās situācijas apraksts, nepieciešamie izejas dati, projekta koncepcija, projekta galvenie tehniskie rādītāji, galveno konstrukciju aprēķins, būvdarbu veikšanas apraksts, darba aizsardzības un drošības tehnikas, ugunsdrošības pasākumu objektā apraksts, vides aizsardzības prasību apraksts, darbu daudzumu saraksti un apjomi, kā arī rasējumi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 169 lpp., 43 attēli, 32 tabulas, 11 rasējumi, 44 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Asfalta bedrītes, remonts, tehnoloģija, autoceļš P5, rekonstrukcija, ietve, velosipēdistu celiņš
Keywords in English Asphalt concret pavement potholes, repair, technology, road P5, reconstruction, pavement, bike-pal
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.01.2013 15:23:36