Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Silīcija karbīda keramika, īpašības un izmantošanas iespējas"
Title in English "Silicion Carbide Ceramics, Characteristics and Uses"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor V.Mironovs
Reviewer G.Šahmenko
Abstract Šajā darbā ir aprakstīts Silīcija karbīda keramika, tā īpašības un tehnoloģiskās izmantošanas iespējas. Darbs sastāv no trīs daļām teorētiskā daļa, eksperimentālā daļa un SiC izmantošana. Teorētiski tiek apskatīta keramisko materiālu un silīcija karbīda klasifikācija, būtiskās raksturīpašības, galvenie liešanas un infiltrēšanas procesi un paņēmieni, silīcija karbīda poru keramika un būvniecībā izmantojamo ķieģeļu keramika augstām temperatūrām. Pētījuma daļā aprakstīts izmantotais silīcija karbīda keramikas liešanas paņēmiens, tā sacietējušo paraugu tilpuma un blīvuma aprēķināšana, izmantojot tiešo mērījumu rezultātus, kā arī triboloģijas testi - berzes koeficienta aprēķināšana SiC izejmateriālam un poru diagnosticējošās pārbaudes silīcija karbīda keramikas materiālos. Trešajā daļā ir aprakstīts šī materiāla daļu un produktu - keramisko ķieģeļu - izmantošana mūsdienās un perspektīvā. Pētījums ir nepieciešams, lai tiktu noskaidrots teorētiskās attiecības starp iesaistīto un pētāmo materiālu parametriem un struktūru, kā arī noteiktas šo materiāla fizikālās, mehāniskās un triboloģiskās īpašības, tāpat arī pētāmo procesu rezultāti. Silīcija karbīda keramika ir ļoti šaura joma silīcija keramikas pētījumos, tai joprojām ir nepieciešami jauni risinājumi, īpaši Latvijā, jo nav pieejama apmierinoša informācija par šo materiālu. Informācija ir bāzēta uz literatūras avotu analīzes pētījumiem, kā arī zinātniskajām publikācijām dažādos žurnālos, interneta resursos, kā arī vēl nepublicētos informācijas avotos. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā ar papildus kopsavilkumu latviešu valodā. Šī darba pētījuma daļa un daļēji teorētiskā daļa ir veikta Vācijas pilsētā Drēzdenē uzņēmuma Fraunhofer-Gesellschaft, IKTS Keramikas nodaļas laboratorijās, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Pulveru materiālu zinātniskajā laboratorijā. Autoram pieder zinātniskā publikācija, un autors ir sniedzis prezentāciju 150 gadu RTU zinātniskajā konferencē Rīgā, Latvija. Darbs satur 83 lapaspuses, kurās ir 3 galvenās nodaļas, kas ietver 43 attēlus un 13 tabulas, kā arī pielikumu, kurā ir Fraunhofer institūta novērtējums par autora praksi šajā uzņēmumā Vācijā.
Keywords Silīcija karbīds (SiC), Silīcija karbīda keramika, berze un nodilums
Keywords in English Silicon Carbide (SiC), Silicon Carbide Ceramics, Friction and Wear
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2013 20:13:06