Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Biroju ēka ar noliktavu Liepājā"
Title in English "Office building with warehouse in Liepaja"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor A.Korjakins
Reviewer J.Noviks
Abstract Diplomdarba pētnieciskas daļas tēma ir Energoefektīva būvniecība Latvijā. Diplomdarba inženierprojekta tēma ir Biroju ēka ar noliktavu Liepājā. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no divām daļām: pētnieciska daļa un inženierprojekts. Abām daļām ir kopīgais satura rādītājs un ievads. Pētnieciska daļa sastāv no literatūras apskata, analītiskas daļas, aprēķina daļas, ekonomiska pamatojuma un secinājuma. Literatūras apskatā energoefektīvas būvniecības tēma ir apskatīta kopumā, izmantojot dažādus literatūras avotus un periodikas izdevumus. Analītiskajā daļā tiek skaidrots pētījuma uzdevums un mērķis, kā arī tiek piedāvāta energoefektivitātes aprēķina metode. Aprēķina daļā tiek paradīts divu energoefektīvo projektu variantu aprēķins pēc apskatītas metodes. Ekonomiskajā pamatojumā tiek stādītas priekšā tāmes abu energoefektīvo projektu salīdzināšanai. Secinājumā tiek apkopoti pētījuma rezultāti, kā arī tiek dotas rekomendācijas par energoefektīva projekta realizēšanu Latvijā. Inženierprojekts sastāv no arhitektūras daļas, būvkonstrukciju daļas, darbu veikšanas un organizācijas projekta, tāmju aprēķiniem un rasējumu daļas. Arhitektūras daļā tiek sniegts objekta vispārtehniskais raksturojums, ģenerālais plāns, konstruktīvais izpildījums, siltumtehniskie parametri un ugunsdrošības jautājumi. Būvkonstrukciju daļa satur atsevišķu konstruktīvo elementu (pārsegums, metāla rāmis un pamats ar pamatni) kontrolaprēķinus un dimensiju pārbaudes. Darbu veikšanas un organizācijas projektā tiek sniegts būvlaukuma plāns, darbu sagatavošanas apraksts un procesu shēmas, darbu tehnoloģija un kalendārais plāns. Tāmju aprēķinu daļā, pamatojoties uz 2012. gada būvniecības tirgus cenām, tiek sastādīta kopējā būvniecības izmaksu tāme. Rasējumu daļa ietver sevī 8 A1 formāta rasējumus: stāvu plāni un fasādes, raksturīgie šķērsgriezumi, ģenerālais plāns, pamātu plāns, 1. un 2. stāva pārsegumu un jumta pārseguma plāni, metālkonstrukcijas darba rasējums un mezgli, kā arī būvdarbu organizācijas plāns un kalendārais plāns. Diplomdarba kopējais apjoms ir 181 lappuses, kas ietver sevī 61 tabulas, 20 attēlus un 45 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Energoefektīva būvniecība, energoefektivitāte, pasīva māja, biroju ēka ar noliktavu
Keywords in English Energy efficient construction, passive house
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2013 17:10:53