Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ražošanas ēka Daugavpilī"
Title in English "Industrial building at Daugavpils"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor B.Gaujēna
Reviewer U.Lencis
Abstract Diplomprojekta pamatā ir divas daļas: 1)Pētnieciskā daļa: Konstrukcijās iebūvētas starošanas virsmu apkures sistēmas. 2)Inženierprojekts: Ražošanas ēka Daugavpilī. Pētnieciskās daļas ietvaros tiek apskatīti konstrukcijās iebūvētu starošanas sistēmu konstruktīvie risinājumi. Starošanas apkures sistēmas tiek salīdzinātas ar citām apkures sistēmām, uzsverot galvenās priekšrocības un trūkumus, salīdzinātas no tehniski ekonomiskā viedokļa. Iegūtie dati apkopti tabulās un grafikos, lai uzskatāmi paradītu starošanas apkures sistēmas priekšrocības. Pētnieciska daļa sastāv no starošanas virsmu apkures sistēmu un to konstruktīvo risinājumu apraksta, priekšrocību un trūkumu analīzes salīdzinājumā ar citiem apkures sistēmu veidiem, un secinājumiem. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts ražošanas ēkas projekts Daugavpilī. Ēka sastāv no diviem blokiem. Ražošanas bloks veidots no metāla karkasa. Projektētas tādas nesošās konstrukcijas kā kopne, kolonna un pamats. Administratīvās ēkas bloks veidots no gāzbetona blokiem, saliekamiem lentveida dzelzsbetona pamatiem, dzelzsbetona paneļu pārseguma. Sastādītas tāmes, aprakstīta būvdarbu organizācija un tehnoloģija, kā arī darba aizsardzības un vides aizsardzības aspekti. Konstrukciju izvēle balstās uz variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu. Inženierprojekts sastāv no arhitektoniska un objekta vispārīga raksturojuma, inženiertehniskā nodrošinājuma, būvkonstrukciju ekonomiskā salīdzinājuma un dimensionēšanas, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas, tāmēm, darba aizsardzības, vides aizsardzības un literatūras saraksta. Inženierprojekta rasējumos paradīti plāni, griezumi, ēkas ģenplāns, fasādes, nesošās konstrukcijas, būvdarbu organizācijas plāns, kalendārais grafiks. Diplomprojektā ir 152 teksta lapaspuses, 8 A1 formāta rasējumu lapas, 63 attēli, 22 tabulas un 235 formulas.
Keywords Konstrukcijās iebūvētas starošanas virsmu apkures sistēmas. Ražošanas ēka Daugavpilī
Keywords in English Radiant heating systems built in constructions. Industrial building at Daugavpils.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.01.2013 20:42:29