Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Satiksmes mierināšanas līdzekļu efektivitātes analīze Saldus pilsētā” („Autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posma rekonstrukcija”)
Title in English „Effectiveness Analysis of Traffic Calming Measures in Saldus Town” („Reconstruction of Road P104 Tukums –Auce – Lithuania Border (Vitini) Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.Smirnovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums ir Satiksmes mierināšanas līdzekļu efektivitātes analīze Saldus pilsētā (Autoceļa P104 Tukums Auce Lietuvas robeža (Vītiņi) posma rekonstrukcija). Kopumā darbs sastāv no 172 lapām, kam pievienoti 17 rasējumi (kopā 27 lapas) un 6 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt satiksmes mierināšanas līdzekļus, kādi galvenokārt pielietoti Saldus pilsētā. Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi izanalizēt pieejamo literatūru par mazo rotācijas apļu un ātrumvaļņu pielietošanu, izbūvi, pieredzi ārzemēs, kā arī efektivitāti; veikt praktisku pētījumu Saldus pilsētā. Kā rāda pieredze ārzemēs un arī veiktā pētījuma rezultāti, satiksmes mierināšanas līdzekļi ir efektīvi ātruma samazināšanā, kas sekmē arī ceļu satiksmes drošības uzlabošanos un samazina ceļu satiksmes negadījumu skaitu un seku smagumu. Rekonstrukcijas projekts Autoceļa P104 Tukums Auce Lietuvas robeža (Vītiņi) posma rekonstrukcijas projekts veikts saskaņā ar pašreiz Latvijā spēkā esošo likumdošanu, tajā aprakstīti ceļa pārbūvei nepieciešamie dati. Darba mērķis ir kvalitatīvi, ar pietiekoši augstu drošības līmeni atjaunot ceļa posmu, demonstrējot ceļu projektēšanas prasmes. Darbā aprakstīts ceļa trases risinājums plānā, taisnojot ceļa līkumus, kuri mazina ceļa drošības līmeni. Tādejādi rekonstruētais posms iet gan pa apvidu, gan esošu ceļa trasi. Projektā pievērsta uzmanība vertikālajam plānojumam, ūdens atvades risinājumam, kā arī autobusu pieturvietu izveidei un satiksmes organizācijai gan būvniecības laikā, gan ikdienā. Kā izejas dati izmantots esošās trases plāns topogrāfiskajā kartē, satiksmes intensitāte, kas iegūta manuālas skaitīšanas rezultātā, sateces baseinu platības, iegūtas no topogrāfiskās kartes paralēlēm u.c. Izmantotas projektēšanas metodes, kādas piedāvātas standartos, to pielikumos, rokasgrāmatās, ieteikumos un citos projektēšanas darbā izmantojamos literatūras avotos. Rezultātā tiek uzlabota ceļa satiksmes kvalitāte, ūdens novade, paaugstināta satiksmes drošība, sakārtota vizuālā un telpiskā ceļa uztveramība.
Keywords Satiksmes mierināšanas līdzekļu efektivitātes analīze Saldū (Autoceļa P104 posma rekonstrukcija)
Keywords in English Effectiveness Analysis of Traffic Calming Measures in Saldus (Reconstruction of Road P104 Section)
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 08.01.2013 19:41:38