Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pārtikas ražošanas uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādāšana"
Title in English "Elaboration of Development Strategy for Food Processing Company "
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Reviewer Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Abstract Katras veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir laba un ilgtspējīga stratēģija, kura ir balstīta uz ārējās un iekšējās vides mainīgo dabu. Laika gaitā uzņēmuma stratēģijai ir jāievieš izmaiņas, pielāgojot to reālajiem uzņēmējdarbības vides apstākļiem. Ekonomiskās krīzes radīto apstākļu ietekmē daļa uzņēmumu pārskatīja savu turpmāko uzņēmuma darbības koncepciju, apzināja galvenos trūkumus, kā arī galvenās priekšrocības, kuras spēja izkonkurēt ar citiem uzņēmumiem un to ražotajiem produktiem. Tieši šajā laikā visi uzņēmumi cītīgi uzraudzīja savu resursu pielietojumu, meklēja pēc iespējas ekonomiski izdevīgākus piedāvājumus. Šobrīd daļa Latvijas uzņēmumu ir atguvušies no krīzes sekām un sākuši pilnveidot savu darbību. Daļa uzņēmumu aktīvi uzsākuši eksportu uz citām valstīm, daļa uzņēmumu paplašina un attīsta savas produkcijas sortimentus, citi veic reorganizācijas savā iekšējā vidē. Kā ir teicis Rainis: Pastāvēs, kas pārmainīsies, tāpēc lielākā daļa uzņēmumu ir aktīvi sākuši attīstīt savas konkurētspējīgās priekšrocības. Nozares lielākie dalībnieki meklē un veido jaunus sadarbības partnerus, nosprauž jaunus mērķus tirgus daļas palielināšanai vai nostiprināšanai. Saprotot, ka mūsdienu patērētājs ir kļuvis kritiskāks un piesardzīgās savā izvēlē, lielākā daļa ražošanas uzņēmumu uzlabo preces kvalitāti. Maģistra darba pētījuma ietvaros tika izstrādāts darbs ar nosaukumu Pārtikas ražošanas uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde. Par šī darba pētījuma objektu tika izvēlēts saldējuma ražošanas uzņēmums SIA Saltums 2. Šis uzņēmums atrodas Latgales reģionā un nav iekarojis plašu atpazīstamību Latvijas tirgū, neskatoties uz to, ka šajā nozarē un tirgū darbojas diezgan ilgi. Šī maģistra darba pētījuma priekšmets ir maza pārtikas ražošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas jaunos tirgos. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt jaunu uzņēmuma attīstības stratēģiju, kas saistīta ar jaunu tirgu apgūšanu, turpmākajiem 10 gadiem Lai darba mērķis tiku sasniegts un hipotēze tiktu pierādīta vai apgāzta, autore sev izvirzīja vairākus maģistra darba uzdevumus: Veikt saldējuma tirgus izpēti un analīzi Latvijā un Somijā; Veikt Latvijas jogurta tirgus vispārējo analīzi; Noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, izmantojot SVID analīzi; Izpētīt uzņēmuma iekšējo vidi, iekļaujot galvenos faktorus, kā uzņēmuma organizatoriskā struktūra, uzņēmuma darbinieki; Izpētīt uzņēmuma ārējo vidi, iekļaujot galvenos faktorus, kā uzņēmuma piegādātāji, starpnieki, pircēji, likumdošana un valsts ekonomiskais stāvoklis; Izanalizēt uzņēmuma finansu datus, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinus un bilances pārskatus par periodu no 2005.-2011.gadam; Iepazīties ar stratēģijas virzienu aspektiem teorijā, galvenajiem stratēģiju veidiem un noteikšanas metodēm; Balstoties uz lietišķā pētījuma rezultātiem, noteikt uzņēmuma iespējamos galvenos stratēģijas realizējamos virzienus; Definēt jauno SIA Saltums 2 misiju un vīziju, kā arī definēt jaunos stratēģiskos un taktiskos mērķus turpmākajiem gadiem; Prognozēt uzņēmuma nepieciešamos ieguldījumus, realizējot izvēlēto stratēģisko virzienu; Prognozēt jaunās izmaksas, kas radīsies, pielietojot izvēlēto stratēģiju; Izvērtēt uzņēmuma jaunās stratēģijas galvenos ieguvumus un zaudējumus. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām analītiskās, lietišķā pētījuma un projekta daļas.
Keywords attīstības stratēģija, pārtikas ražošanas uzņēmums
Keywords in English development strategy, food processing company
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 05.01.2013 23:44:38