Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Koka paneļu māju virzīšana tirgū"
Title in English "Promotion of Wood Panel Houses on the Market"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Abstract Maģistra darba tēma ir Koka paneļu māju virzīšana tirgū. Darba mērķis ir izstrādāt virzīšanas stratēģiju koka paneļu māju produkta pārdošanai, izplānojot nepieciešamās mārketinga aktivitātes veiksmīgai produkta virzīšanai tirgū, tādejādi palielinot realizācijas apjomu un ieņēmumus. Maģistra darbs sastādīts latviešu valodā un sastāv no trīs galvenajām daļām un nobeiguma daļas - secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā, analītiskajā daļā, apskatīta maģistra darba tēmas aktualitāte. Autore raksturo koka paneļu mājas - to tehnoloģiskās iespējas, galvenās priekšrocības un trūkumus. Pirmajā nodaļā autore raksturo galvenos koka konstrukciju māju nozari raksturojošos rādītājus, atbilstoši NACE klasifikatora iedalījumam; raksturo Latvijas ražošanas un kokapstrādes industriju, kā arī analizē eksportu raksturojošus rādītājus, saskaņā ar starptautiskās datu bāzes trademap.org veikto klasifikāciju preču grupā saliekamās būvkonstrukciju mājas. Noslēdzot analītisko daļu, autore iepazīstina ar Latvijas Koka būvniecības klasteri, kas apvieno Latvijas koka būvkonstrukciju ražotājus, tā mērķiem un galvenajiem uzdevumiem jaunu tirgu apgūšanā. Veicot nozares analīzi, ir identificēti potenciālie ražošanas apjomi un koka paneļu māju mērķa tirgi. Maģistra darba otrajā nodaļa jeb lietišķā pētījuma daļā ir novērtēta virzīšanas stratēģijas loma sekmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Tāpat ir noteikti apsvērumi, kas jāievēro, lai virzīšanas stratēģija tirgū būtu sekmīga. Daļas ietvaros autore raksturo virzīšanas metodes un novērtē to atbilstību koka paneļu māju virzīšanai tirgū. Analīzes rezultātā autore ir noteikusi koka paneļu māju virzīšanai tirgū svarīgākās virzīšanas metodes un to ietvaros veicamās aktivitātes. Trešajā, projekta daļā, raksturots Husvik SIA - galvenie uzņēmumu raksturojošie rādītāji, raksturots uzņēmuma sortiments, aprēķināta uzņēmuma tekošā likviditāte un rentabilitāte, novērtēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, draudi un iespējas, noteikta uzņēmuma atrašanās vieta produkta dzīves ciklā. Trešajā daļā ir noteikts koka paneļu māju virzīšanas mērķa tirgus un novērtēti izplatīšanas kanāli. Atbilstoši pirmajā daļā veiktajai nozares analīzei un otrajā daļā veiktajam virzīšanas metožu novērtējumam, autore ir izstrādājusi koka paneļu māju virzīšanas stratēģiju tirgū un noteikusi tās ietvaros veicamās virzīšanas aktivitātes. Projekta daļas noslēgumā autore ir novērtējusi virzīšanas stratēģijas efektivitāti Husvik SIA. Nobeiguma daļa sastāv no maģistra darba autores veiktajiem secinājumiem un priekšlikumiem, kas izriet no veiktās analīzes un pētījuma. Darba apjoms ir 96 lapas. Darba izstrādei izmantoti 64 informācijas avoti. Maģistra darbs ietver 2 formulas, 17 tabulas, 22 attēlus un 5 pielikumus.
Keywords koka paneļu māja, virzīšana tirgū, virzīšanas metodes, virzīšanas stratēģija
Keywords in English wood panel house, product promotion, promotion methods, promotional strategy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.01.2013 16:12:10