Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Vēja resursa novērtējuma tehnoloģijas jūras parku attīstībai un finansēšanai”
Title in English „Wind resource measurement technologies for offshore wind farm development and financing”
Department
Scientific advisor Dr.Physics J. Gottschall; Konsultants: Dr.sc.ing., prof. G.Bažbauers
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Abstract Galvenais ierobežojums jūras vēja atjaunojamās enerģijas avota izmantošanai ir vērā ņemamie realizācijas risku faktori un apjomīgās projekta attīstības kapitālizmaksas. Bez atbalstošiem likumdošanas instrumentiem jūras vēja enerģijas resursa izmantošana pagaidām nespēj būt konkurētspējīga brīvos enerģijas piegādātāju tirgus apstākļos. Zinātnes un tehnoloģiju attīstība vēja enerģijas ražotnes nozarē varētu dot savu pienesumu jūras vēja parku realizācijas izmaksu samazināšanai. Jūras vēja parku attīstība vēl joprojām atrodas agrā izaugsmes posmā, taču ar spēcīgiem dzinējiem tālākai ekspansijai, kur galvenokārt jāpiemin labvēlīgākus jūras vēju apstākļus. Šis faktors nosaka nepieciešamību pēc paņēmieniem un tehnoloģijām, kas ļautu precīzi un efektīvi izvērtēt ieguvumus no plānoto parku attīstības. Vēja resursu kvalitāte un pieejamība ir izšķirošais faktors vēja parku vietnes izvēlei, taču vēja apstākļu monitorings jūras vidē ir apgrūtinošs pasākums, kur nepieciešamā mērījumu kvalitāte atduras pret tehnoloģiskiem un finansiāliem ierobežojumiem. Visplašāk praktizētā pieeja uz sauszemes izvietojamiem vēja parkiem: mērījumi ar speciāli uzstādītiem meteoroloģijas mastiem, aprīkotiem ar nepieciešamajiem mērinstrumentiem, ir grūti realizējami. Problēmas slēpjas augstajās mastu izbūves izmaksās jūrā, dažkārt to izbūve speciālā zonējuma dēļ ir juridiski apgrūtinoša. Kā labs alternatīvais risinājums šeit sevi parāda LIDAR (Light Detection and Ranging) lāzertehnoloģijas vēja mērinstrumenti, kuri jau tiek plaši pielietoti uz sauszemes attīstāmo vēja parku resursu izvērtējumam, kam jau ir izstrādātas standartizētas metodes, nodrošinot pieņemamu mērījumu precizitāti un dodot iespēju veikt mērījumus plānoto vēja turbīnu augstumā bez mastu izbūves nepieciešamības. Patlaban tiek attīstīti tehnoloģiju prototipi, kas dotu iespēju kvalitatīvi veikt mērījumus uz peldošām platformām vai uz bojām izvietotām LIDAR tehnoloģiju sistēmām, būtiski ietaupot līdzekļus pamatu izbūvei jūras gultnē, it sevišķi, ja izvēlētā jūras parku vietne atrodas dziļos ūdeņos un tālu no krasta. Taču patlaban pieejamās peldošās LIDAR tehnoloģiju sistēmas ievieš sistemātiskas kļūdas vēja ātruma mērījumos, galvenokārt dēļ jūras viļņu dinamikas. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās daļas un analītiskā pētījuma. Saistošā teorija ir aptverta trīs nodaļās: nodaļa II sniedz ieskatu vēja enerģijas ražotnes procesā un būtiskākajās pamatnostādnēs vēja dinamikā un jūras apstākļu raksturojumā, iezīmējot pievilcīgos faktorus jūras parku attīstībai; nodaļa III ir veltīta būtiskākajiem riskiem attiecībā uz jūras parku attīstību un norāda uz nepieciešamību pēc augstākas kvalitātes un precizitātes vēja mērījumiem. Ceturtā nodaļa apskata visplašāk pielietoto pieeju vēja resursu novērtēšanai vēja parku attīstības vajadzībām. Piektajā nodaļā veiktajā analītiskajā pētījumā tika izvērtēts jaunās, peldošās LIDAR tehnoloģiju sistēmas pielietojums viena gada ilgas vēja resursu monitoringa kampaņas vajadzībām, analizējot potenciālos ekonomiskos ieguvumus jūras vēja parka attīstībai. Lai iegūtu reālistiskas aplēses, īpaša uzmanība tika pievērsta faktam, lai pētījuma pieņēmumi būtu balstīti uz jaunākajiem pētnieciskajiem rezultātiem atbilstošās zinātnes nozarē un piemēroti izvēlētās analītiskās situācijas aprakstam. Projekta finansiālais izvērtējums tika veikts, balstoties uz aktuālākajām tendencēm jūras vēja parku finansēšanas risinājumos. Iegūtajos pētījuma rezultātos peldošās LIDAR tehnoloģijas sevi pierāda kā daudzsološu tehnoloģisko risinājums ar konkurētspējīgu ekonomisko efektivitāti darba teorētiskajā daļā izvirzītajām problēmām. Izteikts pieļāvums, ka konstatētās tehnoloģiskās nepilnības tuvākajā nākotnē tiks atrisinātas un ka apskatītā tehnoloģija varētu kļūt par vadošo jūras vēja resursu novērtēšanas tehnoloģisko risinājumu.
Keywords Jūras vēja parki, vēja resursi, atjaunojamā enerģija, projekta finansēšana, LIDAR vēja mērījumi
Keywords in English Offshore wind farms, wind resources, floating LIDAR, project finance, measurements, uncertainty
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2013 14:24:51