Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi tiesvedības vajadzībām
Title in English Property valuation feature, problems and solutions for the purposes of proceedings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Sarmīte Barvika
Reviewer VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Abstract Diplomprojekta tēma ir Nekustamā īpašuma vērtēšana tiesvedības vajadzībām, diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Sanita Gūtmane. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek izpētīts maksātnespējas process un piedziņas vēršanas uz nekustamo īpašumu process, piespiedu pārdošanas vērtības īpatnības, aprēķina metodika, nekustamā īpašuma izsoļu ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu, kredītu tirgus apskats, konstatētas ar nekustamā īpašuma vērtēšanu tiesvedības vajadzībām saistītās problēmas un iespējamie risinājumi. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta piespiedu pārdošanas vērtības noteikšana dzīvojamai mājai Valmierā, Pilātu ielā 27 pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma divās situācijās. Pirmajā situācijā vērtējums tiek veikts balstoties uz nepieciešamo informāciju vērtējuma sagatavošanai, dokumentu materiāliem un vizuālas apsekošanas gan no ārpuses, gan iekšpuses. Otrajā situācijā vērtējums tiek veikts balstoties uz informāciju no dokumentu materiāliem un vizuālas apsekošanas no ārpuses, jo vērtētājai nebija bijusi iespēja iekļūt īpašumā. Tehnoloģiskajā daļā autore apraksta piespiedu pārdošanas vērtības aprēķinu gaitu datorrealizācijā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīta darba vide birojā darbā ar datoru un vērtētāja fiziskā aizsardzība apsekojot objektus dabā, kā arī aprakstīta datora ietekme uz vidi un ieteikumi, kā patērētāji var samazināt datoru negatīvo ietekmi uz vidi. Secinājumu un priekšlikumu daļā autore apkopo diplomprojekta gaitā gūtās svarīgākās atziņas un izsaka priekšlikumus. Diplomprojekts sastāv no 87 lapām un tajā ir iekļauti 37 attēli, 25 tabulas un 4 pielikumi.
Keywords piedziņas vēršanas uz nekustamo īpašumu, piespiedu pārdošanas vērtība, nekustamā īpašuma izsoles, ne
Keywords in English insolvency process, forced sale value, real estate auctions, real estate market
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 20:16:33