Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu satiksmes negadījumu cēloņi, prognoze un to novēršanas iespējas Latvijā” („Dzirnavu ielas 0+00-4+20km posma un Brīvības ielas 0+00-1+80km posma rekonstrukcija Saldus pilsētā”)
Title in English „Causes of Traffic Accidents, Prognosis and Their Prevention Possibilities in Latvia” („Reconstruction of Dzirnavu Street Section from 0+00km to 4+20km and Brivibas Street Section from 0+00km to 4+20km in Saldus”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.Smirnovs
Reviewer
Abstract Baklaura darba daļas nosaukums Ceļu satiksmes negadījumu cēloņi, prognoze un to novēršanas iespējas Latvijā un inženierprojekta daļas nosaukums Dzirnavu ielas 0+00- 4+20km un Brīvības ielas 0+00-1+80km posma rekonstrukcija Saldus pilsētā. Bakalaura darba(ar inženierprojektu) vadītājs prof. J.Smirnovs. Inženierprojekta daļā tehnisko variantu kritēriju izvēlē saņemtas konsultācijas no asoc. prof. A.Zariņa. Bakalaura darba daļas mērķis ir noskaidrot satiksmes negadījumu raksturu Latvijas autoceļos, kuros iesaistīti vieglo automobiļu vadītāji. Noskaidrot satiksmes negadījumu iespējamos cēloņus kam pamatā ir ceļa konstruktīvo elementu un satikmses plūsmas raksturlielumu ietekme. Izpētes rezultātā jāiegūst piemēroti satiksmes negadījumu prognozes modeļi, kas praktiski būtu pielietojami situācijai Latvijā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai veicami sekojoši uzdevumi: 1. Ceļu satiksmes reģistrācijas kārtība Latvijā, satikmses negadījumu iedalījums. 2. Latvijas autoceļu satikmses negadījumu analīze. 3. Satikmses plūsmas raksturlielumu saistība ar satikmes negadījumiem. 4. Ceļu konstruktīvo elementu ietekme uz satikmses negadījumiem. 5. Satikmses negadījumu prognozes modeļu apskats, to pielietošanas iespējas. 6. Satikmses negadījumu prognozes modeļu praktiskais pielietojums Latvijas autoceļos. Analizējot Latvijas galveno autoceļu A4, pielietotie satikmses negadījumu prognozes modeļi ļāva noteikt jau esošas satiksmes negadījumu vietas un norādīja uz potenciālajām satiksmes negadījumu zonām. Satiksmes negadījumu prognozes modeļus būtu iespējams pielietot bīstamo zonu noteikšanai pirms šī zona jau ir atlikta kartē kā melnais punkts. Inženierprojekta daļa sastāv no pieciem sējumiem: 1. SējumsPaskaidrojumu raksts; 2. Sējums Konstruktīvo elementu aprēķini; 3. Sējums Tehniskās specifikācijas; 4. Sējums Darba daudzumu saraksti; 5. Sējums Rasējumi. Dzirnavu un Brīvības ielas T-veida krustojumam tika izstrādāti trīs mezglu risinājumi: Vienjoslas rotācijas aplis; T- veida regulējams mezgls; T- veida neregulējams mezgls; Par pamatkritērijiem tika pieņemta satikmses drošība un mezgla caurlaides spēja. Par pamatvariantu tehniskā projekta izstrādei tika izvēlēts vienjoslas rotācijas aplis. Ielas rekonstrukcijas posma garums ir 600m. Projektā iekļautas inženierbūvescaurtekas, atbalstsiena un autobusu pieturvieta. Bakalaura daļas apjoms 79 lappuses, kas ietver: 49 attēlus; 10 tabulas; 22 izmantotos literatūras avotus; 4 pielikumus. Inženierprojekta daļas apjoms 74 lappuses, kas ietver: 18 attēlus; 17 tabulas; 11 izmantotos literatūras avotus; rasējumu kopapjoms-10,5A1 lapas; 1 pielikumu
Keywords Ceļu satiksmes negadījumi.Dzirnavu ielas 0+00-4+20km posma un Brīvības ielas 0+00-1+80km posma rekon
Keywords in English Causes of Traffic Accidents.Dzirnavu Street Section from 0+00km to 4+20km and Brivibas Street Sectio
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 13:44:47