Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Ražošanas uzņēmuma mārketinga komunikāciju projekts”
Title in English „Marketing communications project in a production company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. E. Gaile-Sarkane
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract Diplomprojekta tēma ir Ražošanas uzņēmuma mārketinga komunikāciju projekts. Darbs sastāv no 98 lapām, tajā izmantoti 29 attēli, 15 tabulas un 3 pielikumi. Diplomdarbā izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, uzņēmuma publicētie un nepublicētie - iekšējie lietošanas materiāli, mācību grāmatas, lekciju pieraksti, kā arī pieejamie interneta resursi un Lursoft finansu datu bāzes pieejamie finanšu rādītajiem. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA Madara Cosmetics saimniecisko darbību un izstrādāt mārketinga komunikāciju aktivitātes, kas ļautu nostiprināt MADARA zīmola popularitāti un atpazīstamību definētajā mērķauditorijā. Darbā tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) novērtēt un izanalizēt uzņēmuma saimniecisko stāvokli; 2) veikt vietējo tieši un netieši ietekmējošo ārējās vides faktoru analīzi; 3) izteikt konkrētus secinājumus un izstrādāt mārketinga komunikāciju aktivitātes zīmola Madara Cosmetics produkcijas popularitātes pieauguma palielināšanai. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: Analītiskās daļas, kas balstās uz speciālo ekonomisko literatūru, uzņēmuma sniegto nepublicēto informāciju un Lursoft datu bāzē pieejamajiem finanšu rādītājiem. Šajā daļā autors pēta SIA MADARA Cosmetics iekšējo un ārējo mārketinga vidi, lai novērtētu uzņēmumu un tā darbību. Nosaka uzņēmuma galvenos konkurentus, starpniekus, veic SVID analīzi. Projekta daļas, kurā autors vadoties pēc uzņēmuma iespējām un konstatētās problēmas noteiks mārketinga komunikāciju mērķi un stratēģijas, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu sasniegts izvirzītais mārketinga mērķis. Autors izstrādās mārketinga komunikāciju projektu, saskaņā ar uzņēmuma darbības specifiku un iepriekš izvirzītajiem mērķiem un stratēģijām, izstrādās mārketinga komunikāciju aktivitātes, mediju plānu un mārketinga komunikāciju budžetu. Tehnoloģiskajā daļā, iesaistot speciāli atlasītu fokusa grupu, autors pētīs esošas uzņēmuma mājas lapas un interneta veikala darbību, mēģinās saskatīt to darbības nepilnības un trūkumus, kā arī izstrādās pasākumu kopumu, kas ļaus tās pilnveidot. Darba aizsardzības daļā tiek vērtēta uzņēmuma darbība darba un dabas aizsardzībā, definēti riski un raksturoti darba drošības un aizsardzības pasākumi uzņēmuma birojā. Grafiskās daļas, kurā tiek apkopota ilustratīvā u.c. informācija no visām iepriekšējām diplomdarba daļām.
Keywords Madara Cosmetics mārketinga komunikāciju projekts
Keywords in English Madara Cosmetics Marketing communications project
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 02.01.2013 12:27:18