Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu analīze”
Title in English “Analysis of Projects Co-financed by the European Union Structural Funds”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Doc. V.Ozoliņa
Reviewer Lekt. O.Bogdanova
Abstract Aļesjas Borisevičas maģistra darbam Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu analīze maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas iegūšanai. Darba mērķis ir veikt Eiropas Savienības (turpmāk ES) struktūrfondu līdzfinansēto projektu analīzi un izpētīt to nozīmi uzņēmumu darbībā un nozares attīstībā, kā arī izstrādāt un argumentēt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus par ES līdzekļu izmantošanas uzlabojumiem. Par pētāmo objektu tika izvēlēts ES struktūrfondu finansējums, savukārt pētāmais priekšmets ir ES struktūrfondu finansēto projektu analīze un nozīme nozares attīstībā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: izskatīt ES struktūrfondus un ES struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas; izpētīt ES normatīvos aktus, kas saistīti ar ES struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem; izskatīt ar ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu saistīto iestāžu funkcijas; veikt ES struktūrfondu darbības programmu aktivitāšu analīzi; veikt ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu analīzi, izmantojot izstrādāto metodoloģiju. izpētīt ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu nozīmi nozares attīstībā. Darbā tika izskatīti ES struktūrfondi un to līdzfinansētās aktivitātes, kā arī tika izskatīti ES darbības programmas regulējošie normatīvie akti. Tika izpētītas darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas aktivitātes un analizēti to vislielākie projekti pēc ES atbalsta apmēra. Darbā tika analizētas darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas aktivitātes Augstas pievienotās vērtības investīcijas un Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana ražošanā ietvaros apstiprināti projekti, kas tika atlasīti pēc darba gaitā izstrādātās metodoloģijas. Darbā tika analizēta projektu iesniedzēju gada pārskatos sniegtā informācija un Latvijas nozares rādītāji pa gadiem. Darbā ir 3 nodaļas, kas rakstītas uz 97 lapām. Darbā ir 39 attēli, 7 tabulas un 16 pielikumi uz 19 lapām.
Keywords Eiropas Savienība, struktūrfondi, projekti
Keywords in English European Union Structural Funds, projects
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.01.2013 11:54:44