Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamomāju energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie risinājumi Latvijā
Title in English Tehnical and economial solutions to increase energy efficiency of apasrment house in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Reviewer Mg.oec. Baiba Pļaviņa
Abstract Signe Grugule. Maģistra darba nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie risinājumi Latvijā”, Rīga, 2012. – (93 lpp., 38 attēli,14 tabulas, 37 bibliogrāfiskie nosaukumi). Izstrādājot maģistra darbu, darba autore izpētīja Latvijas dzīvojamo fondu. Tā kā liela daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir būvētas padomju laikā, tad tās savu laiku ir nokalpojušas, to energoefektivitāte ir zema. Tika izvēlēti iespējamie pasākumi, lai uzlabotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāti un veikta konkrētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Birzes ielā 2, Allažos dzīvokļu īpašnieku aptauja par apmierinātību ar esošo mājas apsaimniekotāju, mājas tehnisko stāvokli un viedokli par energoefektivitātes uzlabošanas darbu īstenošanu aptaujas dalībnieku mājoklī. Maģistra darba tēma ir aktuāla, jo dzīvojamo ēku tehniskais stāvoklis, tā uzlabošana, energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumi ir kļuvuši par jautājumiem, kas tiek apspriesti ikdienā. Dzīvokļu īpašnieki apzinās, ka mājas mūža ilgums nav neizmērojams, tā ar laiku noveco un tās energoefektivitāte ir zema, ja nav veikti kādi uzlabošanas pasākumi. Šī tēma ir aktuāla teju katram dzīvokļa īpašniekam, kura mājoklim vēl nav veikta renovācija vai kādi atsevišķi energoefektivitātes uzlabošanas darbi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Analītiskajā daļā ir apskatīts Latvijas dzīvojamais fonds, energoresursu patēriņa sadalījums pa patēriņu veidiem, maksa par patērēto siltumenerģiju, kādu Latvijas iedzīvotāji maksā gadā un iespējas dzīvojamā fonda uzlabošanai. Teorētiskajā daļā ir apskatīti iespējamie risinājumi dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai. Tiek apskatīta dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšana, mājas tehniskā apsekošana, energoaudita pārskata veikšana, siltināšanas tehnoloģiju un siltumizolācijas materiālu veidi. Praktiskajā daļā ir veikta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Birzes ielā 2, Allažos tehniskā apsekošana, izstrādāts energoaudita pārskats, veikta dzīvokļu īpašnieku aptauja par apmierinātību ar savu esošo mājas apsaimniekotāju, mājas tehnisko stāvokli un apsaimniekotāja darbu attiecībā uz energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī dzīvokļu īpašnieku nostāju par energoefektivitātes darbu īstenošanu attiecībā uz viņu mājokli. Maģistra darba pētījuma rezultāti atspoguļo iespējamos pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai gan vienkāršotās renovācijas veidā, gan alternatīvu iespēju veidā, ja vairākums mājas dzīvokļu īpašnieku finansiāli nevar atļauties piekrist šo komplekso darbu izpildei. Tāpēc tiek meklēti risinājumi, lai mājokli varētu uzlabot pamazām.
Keywords daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana
Keywords in English apartment house, to raise energy efficiency of apartment house
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 02.01.2013 09:50:34