Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvokļu īpašumu kadastrālās un individuālās vērtēšanas atšķirības Latvijā
Title in English Differences between cadastral and individual valuation for residential property in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor RD PIP, galv.ekon. Sanda Geipele
Reviewer Mg.ing. Armands Auziņš
Abstract Diplomprojekta tēma ir Dzīvokļa īpašuma kadastrālās un individuālās vērtēšanas atšķirības Latvijā. Diplomprojekta mērķis ir salīdzināt individuālo un kadastrālo vērtēšanu, identificēt to atšķirības, lai gala rezultātā izdarītu secinājumus un izstrādātu priekšlikumus, kas nepieciešams, lai uzlabotu kadastrālās vērtēšanas procesu. Analītiskajā daļā ir raksturots mājokļu tirgus Latvijā, izklāstīti kadastrālās vērtēšanas un vērtēšanas individuālajām vajadzībām pamatprincipi, kā arī identificētas darba galvenās problēmas. Projektu aprēķinu daļā tiek salīdzinātas dzīvokļu īpašumu kadastrālās un individuālajām vajadzībām noteiktās vērtības Rīgā, kā arī tiek aprēķinātas konkrēta dzīvokļa īpašuma vērtības, izmantojot individuālajā un kadastrālajā vērtēšanā pielietotās metodes, un iegūtie rezultāti savstarpēji salīdzināti. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīts dzīvokļa īpašuma kadastrālās un vērtēšanas individuālajām vajadzībām vērtēšanas process, pielietojot aprēķina modeļus MS Excel. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti riska faktori nekustamo īpašumu vērtētāju darbā birojā, kā arī apskatīta nekustamā īpašuma ietekme uz vidi. Diplomprojekta noslēgumu veido secinājumi par darbā iegūtajiem rezultātiem, un priekšlikumi kadastrālās vērtēšanas procesa uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no 70 lappusēm, 11 tabulām, 25 attēliem un 3 pielikumiem. Darbā izmantoti 30 informācijas avoti.
Keywords nekustamais īpašums, mājokļu tirgus, vērtēšana individuālajām vajadzībām, kadastrālā vērtēšana
Keywords in English real estate, the housing market, valuation for individual needs, cadastral valuation
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 25.12.2012 15:22:08