Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language Biogāzes ražošanas un izmantošanas potenciāls Latvijas lauksaimniecībā
Title in English Biogas production and use potential in Latvian agriculture
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor D.Blumberga
Reviewer
Abstract BIOGĀZES RAŽOŠANAS UN IZMANTOŠANAS POTENCIĀLS LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBĀ Autors: Pāvels Karabeško, 2REMX0 Vadītāja: Dagnija Blumberga, Dr.hab.sc.ing., prof Maģistra darbā apskatīts biogāzes potenciāls Baltijas valstīs, tā ražošanas un izmantošanas iespējas, kā arī šķēršļi tā veiksmīgai attīstībai Baltijas valstīs. Darba mērķis ir aprēķināt teorētisko un faktisko izejvielu cūku, liellopu un mājputnu un no tām iegūto biogāzes potenciālu Latvijas lauksaimniecībā, kā arī - apkopot informācija par biogāzes ražošanu un potenciālu Baltijas valstīs. Maģistra darba ietvaros tika izpildīti sekojoši uzdevumi - laboratorijas apstākļos tika iegūta biogāze no cūku un mājputnu ekskrementiem, un laboratorijas dati tika pielietoti biogāzes potenciāla aprēķinos. Izmantojot statistikas datus un izpētītas literatūras informāciju, ka arī laboratorijā iegūtus datus, tika aprēķināts teorētiskais un faktiskais kūtsmēslu un no tiem iegūtas biogāzes potenciāls Latvijas lauksaimniecībā. Tika analizēts ražošanas potenciāls Latvijas lauksaimniecības sektorā, apskatītas biogāzes iegūšanas un izmantošanas barjeras un veikts biogāzes iegūšanas un izmantošanas novērtējumus. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 82 lpp., Darbs satur 9 nodaļas, 18 attēlus, 5 grafikus, 21 tabulas, 22 formulas, 2 pielikumi un tajā izmantoti 66 literatūras avoti.
Keywords Biogāze, kūtsmēsli, anaerobā fermentācija, biogāzes potenciāls
Keywords in English Biogas, manure, anaerobic digestion, biogas potential
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 21.06.2012 08:17:14