Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ieviešanas novērtēšana Latvijā"
Title in English "Evaluation of the energy efficient building renovation project implementation in Latvia"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor A.Blumberga
Reviewer
Abstract Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta otrā kursa studente Ilvija Saulīte un maģistra darba nosaukums ir Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ieviešanas novērtēšana Latvijā. Maģistra darba mērķis ir novērtēt ēku energoefektivitātes projektu ieviešanu Latvijā. Darba uzdevums ir veikt programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ietvaros veikto ēku energoefektivitātes projektu novērtēšanu, izmantojot augšupejošo un lejupejošo metodi, kas līdz šim Latvijā vēl nav veikta. Maģistra darbs sastāv no literatūras apskata un praktiskās daļas. Literatūras apskatā tiek aplūkota ar ēku energoefektivitāti saistītā likumdošana, enerģijas ietaupījumu novērtēšanas metodes, to modeļi un efekti, kas ietekmē enerģijas ietaupījumu. Praktiskajā daļa tiek vērtēts sasniegtais enerģijas ietaupījums KPFI konkursa Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta) ietvaros un noteikti efekti, kas samazina vai palielina sasniegto enerģijas ietaupījumu. Rezultātā tiek izstrādāti priekšlikumi, kas nepieciešami efektu aprēķināšanai, to tālākai izpētei un novēršanai. Maģistra darbā ir 80 lappuses, 5 tabulas, 28 attēli, 106 izmantotās literatūras avoti, tai skaitā 66 angļu valodā, un 15 pielikumi.
Keywords ēku energoefektivitāte, monitorings, lejupejošā novērtēšanas metode, augšupejošā novērtēšanas metode
Keywords in English energy efficiency, evaluation methods, bottom up, top down, rebound effect, free rider
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 20.06.2012 08:24:38